سينما و تئاتر

کد کالا نام کالا نام ناشر قيمت فروش
100197 مريم و مرداويج بهزاد فراهاني فرهنگسراي ميردشتي 10000
100232 جار و سه نمايشنامه ديگر کلهر 80000
100869 سينماي وسترن متفرقه 100000
100870 نمايش و فنون نمايش دانشگاه هنر 15000
100871 چگونه صد فيلم در هاليوود ساختم ميعاد 35000
100872 سينما در عصر مشروطه مهر نامک 37000
100873 نظريه در تئاتر سوره مهر 40000
100874 تئوري هاي اساسي فيلم رهروان پويش 195000
100875 حقوق و سينما نامه هستي 48000
100876 دين و سينما سوره مهر 44000
100877 هملت ويليام شکسپير دات 90000
100878 کتاب کوچک کارگردانان 5 کتاب آوند دانش 20000
100879 ژنرال فيلمنامه ساقي 11500
100880 و اينک دوزخ فرهنگ کاوش 6000
100881 بتمن باز ميگردد ساقي 11000
100882 دکتر استرنج لاو ساقي 10500
100883 فيلم مردم پسند تامل فرهنگي اجتماعي سوره مهر 12500
100884 سينماي مردم شناختي ايران افکار 25000
101007 کمديادل آرته افکار 35000
101008 مردي در غبار منيت پدرخوانده افکار 18000
101009 خانومچه و مهتابي متفرقه 9000
101010 بازي گر حضور صحنه اي افکار 10000
101011 نرگسي براي شب بو متفرقه 7000
101012 عروسکخانه کارنامه 60000
101123 هنرنمايش درايران تاسال 1357 دانشگاه تهران 45000
101292 رومئووژوليت  ويليام شکسپير ثالث 24000
101391 رويکردهايي به نظريه اجرا بيگدل 55000
101404 چگونه زندگي نامه بنويسيم سوره مهر 52000
101509 کمدي سياه 22000
101517 فرهنگ بازيگران سينماي جهان ثالث 75000
101569 جدال با جهل بهرام بيضائي ثالث 32000
101615 اتللو شکسپير داد 30000
101655 راهنماي فيلم رحيميان 1895 تا 2000 روزنه 400000
101664 اصول کارگرداني سينما افکار 75000
101665 راهنماي فيلم رحيميان جلد4 روزنه 140000
101678 موقرمز فيلمنامه 12400
101692 خاطرات جذاب سينما 25000
101737 نمايش نامه هاي برگزيده رئيس مگس ها تجربه 8500
101738 نمايش نامه هاي برگزيده جايي در ميان خوک ها تجربه 13000
101739 نمايش نامه هاي برگزيده سه زن بلند بالا تجربه 18000
101823 محاکمه در خيابان سفيران 200000
102114 تهيه کنندگي انيميشن سوره مهر 199000
102233 سينماي اشراقي سوره مهر 20000
102369 بازيگري سينما سوره مهر 16000
102506 مباني هنر نمايش متفرقه 20000
102587 کاهنه هاي باکوس نمايشنامه دات 9000
102593 تئاتر ابسورد کتاب آمه 120000
102617 تاريخ جامع سينماي جهان جلد اول چشمه 500000
102633 نمايش در دوره صفويه فرهنگستان هنر 100000
102949 نمايشنامه نويسي در ايران فرهنگستان هنر 75000
103017 راهنماي تخصصي فيلم نامه فرهنگستان هنر 25000
103230 روانشناسي و زيبايي شناسي سينما سوره مهر 230000
103402 راهنماي فيلم رحيميان پالتوئي 2010 150000
103412 گام به گام با سينما شلفين 30000
103524 اصول کارگرداني سينما رضا نبوي افکار 225000
103596 مگس ها ثالث 30000
103612 زندگي روزمره در ايران مدرن ثالث 36000
103614 اسطوره مهر زندگي سوسن تسليمي ثالث 39000
103648 ماري استوارت ثالث 45000
103659 چهره پردازي زيبايي و سينما موج 20000
103715 پسر حاجي بابا جان 20000
103811 محاکمه 32000
103998 دگرگوني ارنست توللر 66000
104183 باستان شناسي سينما و خاطره ي قرن 28000
104324 شعبده بازيگري کيانيان 50000
104355 تاريخ تئاتر جهان جلد 1 مرواريد 350000
104356 تاريخ تئاتر جهان جلد 2 مرواريد 220000
104359 تاريخ تئاتر جهان جلد 3 مرواريد 350000
104378 درباره کارگرداني فيلم 35000
104379 تکنيک فيلمبرداري جلوه هاي ويژه سروش 55000
104380 جلوه هاي ويژه در تلويزيون 26000
104381 بازي در سکوت پانتوميم 16000
104382 تکنيک بازيگري مرکز 125000
104383 اصول کارگرداني تئاتر 33000
104384 مفاهيم نقد فيلم 350000
104388 بازي هاي نمايشي نگاه 50000
104389 چگونه آگهي تلويزيوني بسازيم سروش 70000
104391 تدوين فيلم و ويدئو مرکز 198000
104392 تئاتر خياباني و انواع ديگر نمايش هاي بيروني 18000
104393 نورپردازي تک چهره والتر نرنبرگ مرکز 160000
104395 درباره کارگرداني 49000
104401 فن تدوين فيلم سروش 170000
104402 شناخت عوامل نمايش سروش 130000
104431 آشنايي با صنايع صحنه 41000
104435 پرورش صدا و بيان هنر پيشه روز بهان 155000
104447 چگونه فيلم نامه بنويسيم سيد فيلد جلد 2 120000
104476 استوري برد مارليک 250000
104478 فن سينما و بازيگري در سينما 45000
104482 ذن و هنر نگارش فيلنامه 35000
104483 ايبسن و استريند برگ نمايشنامه 115000
104484 راهنماي فيلم نامه نويس 120000
104485 بازيگري متد مرکز 95000
104494 مباني بازيگري 20000
104495 فيلم مردم نگار (افکار) 30000
104496 گريم براي تئاتر (ميهن ميهن) 72000
104999 نگارش فيلمنامه داستاني فارابي 95000
105113 فيلمنامه کوتاه 49000
105216 دستور زبان سينما رهروان پويش 130000
105260 چگونه فيلم نامه بنويسيم 1 120000
105462 رويکردهاي انتقادي در مطالعات فيلم 62000
105750 تاريخ سينماي هنري طاهري_ش 360000
105754 اسطوره و سينما هرمس 300000
105757 سي سال سينما/1355/1385 نشر ني 350000
105774 تئاتر تلويزيوني در ايران سروش 30000
105775 هنر تئاتر نشر ني نشر ني 35000
105779 تاريخ سينماي جهان روزنه 69500
105785 مقدمه بر تئاتر سروش 190000
105805 نشانه شناسي متن و اجراي تئاتري سوره مهر 45000
105810 تاريخ سينماي ايران از تولد تا بلوغ/اسماعيلي 55000
105811 تاريخ تئاتر به روايت ويل دورانت علمي و فرهنگي 65000
105825 هنر سينما ديويد بوردول مرکز مرکز 789000
105831 شاه لير شکسپير دات 30000
105832 درباره ي تئاتر داستان هنر افکار 27500
105833 تماشاخانه اساطير نشر ني 320000
105838 نمايش در چين 28000
105839 مروري بر مطالعات نشانه شناختي سينما سوره مهر 7500
105841 فيلمنامه کوتاه فيلم کوتاه از مفهوم تا توليد سوره مهر 49000
105846 تحليل فيلم 45000
105852 فن برنامه سازي تلويزيوني سروش 170000
105853 بازيگري در سينما و تلويزيون از صحنه تئاتر تا پرده سينما سروش 35000
105854 ادبيات نمايشي در ايران 3 جلدي 230000
105951 راهنماي فيلم رحيميان جلد سوم بخش اول روزنه 110000
105981 گمشدگان 35000
106056 ستاره سينما طباطبايي 20000
106148 آخرين درس بازيگري استانيسلاوسکي نگاه 50000
106408 بازيگر و بدنش سروش 60000
106409 مجموعه آثار استانيسلاوسکي 3 جلدي سروش سروش 800000
106476 رومئو و ژوليت ثالث ثالث 40000
106556 نمايش هاي ايراني تعزيه/جلد دوم 107000
106612 واژگان فني سينما و تلويزيون سروش 120000
106613 راهنماي نگارش فيلمنامه سروش 50000
106614 تئاتر تجربي سروش 160000
106615 سينما معماري در حرکت سروش 120000
106616 تکنيک نورپردازي در تلويزيون و سينما سروش 90000
106618 سينما و معماري سروش 25000
106619 کارگرداني فيلم سروش سروش 180000
106620 فنون بازيگري در تئاتر و سينما سروش 65000
106621 کارگرداني کمدي موقعيت سروش 19000
106664 سينما به روايت هيچکاک سروش 200000
106831 خلق شخصيت 70000
106835 گرافيک در عنوان بندي فيلم 45000
106880 فيلم نامه نويسي انيميشن دانشگاه هنر 40000
106930 هنر سينما پرويز دوائي امير کبير 100000
106932 ماهيت سينما جلد اول امير کبير 34000
106934 تاريخ سينما دريا بندري امير کبير 220000
106979 فرهنگ جهاني فيلم  جلد اول 220000
106980 فرهنگ جهاني فيلم  جلد  دوم روزنه 350000
106981 راهنماي فيلم جلد دوم 180000
106982 سيري در تاريخ تياتر ايران 50000
107055 سينما به روايت اسلاوي ژيژک 48000
107098 تحولات معاصر در مفهوم زمان سينمايي دانشگاه هنر 60000
107112 واژه در  قاب سوره مهر 39000
107155 همه مي گويند دوستت دارم چشمه 48000
107160 دانشنامه سينمايي کارگردان روزنه 350000
107210 بازيگر حرفه اي 35000
107224 ايبسن و استريندبرگ نمايشنامه 115000
107386 نمايش هاي ايراني 7 نمايش هاي عاميانه سوره مهر 69000
107387 نمايش هاي ايراني 6 نمايش هاي جنگ و دفاع مقدس سوره مهر 77000
107388 نمايش هاي ايراني 5 ديگر نمايش هاي ايراني قبل و بعد سوره مهر 69000
107435 نمايش هاي ايراني 1 کيش زروان 64000
107436 نمايش هاي ايراني 3 آيين مزدا يسنا 57000
107437 نمايش هاي ايراني 4 نقالي 97000
107438 راهنماي فيلمبرداران 185000
107622 چگونه فيلم نامه بنويسيم نيلوفر نيلوفر 210000
107634 فن نمايشنامه نويسي نگاه نگاه 200000
107671 فيلم سازي ديجيتال کم بودجه و مستقل 75000
107714 تئاتر هند فرهنگستان هنر 72000
107785 ابلو موف نمايشنامه 48000
107818 برتون به روايت برتون چشمه 72000
107882 گريم فني مبتدي تا حرفه اي موج 80000
107893 چگونه مشکلات فيلمنامه مان را حل کنيم 60000
107897 تئاتر قانونگذار چشمه 80000
107927 مباني فيلم نامه نويسي 72000
107944 قصه گويي در راديو و تلوزيون 40000
108046 سوگنمايش شاه ريچارد سوم امير کبير 76000
108055 بزرگان سينماي ايران با صداي بزرگان دوبلاژ در ايران نويد شيراز 100000
108098 شکسپير معاصر ما تاتر نظريه و اجرا 4 بيگدل 138000
108227 تاريخچه سينما سبزان سبزان 38000
108289 فيزيک در سينما 89000
108418 تحليل روانشناختي زمان و ناميرايي در سينماي تارکوفسکي 64000
108421 اکران انديشه 3250
108422 بازيگري و کارگرداني در تئاتر و سينما 39000
108423 تصاوير دنياي خيالي 37000
108425 دانش نامه سينمايي آهنگ سازان 150000
108426 دانشنامه سينمايي بازيگران  جلد اول و دوم 280000
108444 تکنيک هاي فيلم نامه نويسي 68000
108445 مستند از ايده تا فيلم نامه ساقي 75000
108446 مستند از فيلم نامه تا تدوين ساقي 140000
108447 آموزش بازيگري در قرن بيستم 95000
108448 ساختن فيلم مستند 60000
108449 صدا و صدابرداري 19000
108454 راهنماي فيلم جلد سوم بخش دوم 180000
108549 چگونه کارگرداني کنيم 330000
108560 مباني گريم شباهنگ 380000
108598 راهنماي تخصصي هنر فيلمخانه 40000
108795 راهنماي فيلمنامه نويسي انيميشن ساقي 100000
108797 فيلم برداري نظري و عملي دانشگاه هنر 140000
108798 مدرسه فيلم ساقي 77000
108808 هنر کميک آبان 135000
108846 توليد و کارگرداني در تلويزيون 100000
108847 آموزش و پرورش بازيگر در قرن بيستم سمت 52000
108848 صدا و بيان براي بازيگر 1 سمت 40000
108860 فيلم نامه نويسي آميزه اي از شکل و محتوا سمت 90000
108864 نقد تئاتر عباس منطقي سمت 11000
108865 هنر پانتوميم بابک تبرايي سمت 35000
108872 درآمدي به نمايشنامه شناسي فرهاد ناظر زاده سمت 225000
108875 بازيگري در برابر دوربين هاي سينمايي سمت 42500
108887 راهنماي نور پردازي سمت 30000
108894 مقدمه اي  بر نظريه فيلم  رابرت استم سوره مهر 159000
108935 بازيگري و پرفرمنس آرت مرکز 129000
108947 ساختار اسطوره اي در فيلنامه نيلوفر 160000
108950 فرهنگ فيلم هاي سينماي ايران ج 4 125000
108951 فرهنگ فيلم هاي سينمايي ايران جلد 1و 2 نگاه 125000
108952 فرهنگ فيلم هاي سينماي ايران جلد 3 نگاه 80000
109043 پنجاه کارگردان بيدگل 165000
109044 تاريخ تئاتر سياسي 2جلدي سروش 70000
109050 وظايف کارگردان سروش 40000
109189 ايده تئاتر آلن بديو و ديگران 60000
109190 پرسش هايي از مارکس 100000
109199 در گشوده نظريه هاي پيرامون بازيگري 50000
109201 سينما اين سه نفر 75000
109233 کار عملي بازيگر سمت 85000
109454 خلاقيت نمايشي راه انديشه راه انديشه 220000
109462 مباني سينما 1 ساقي 120000
109463 مباني سينما 2 ساقي 110000
109464 مباني سينما 3 ساقي 160000
109465 از کلمه تا تصوير استوري برد سمت 34000
109466 فيلمبرداري عملي پل وير سمت 90000
109556 معنا سازي استنتاج و بلاغت در تفسير سينما فرهنگستان هنر 159000
109557 نشانه ها و معنا در سينما سروش 80000
109653 طراحي صحنه سمت 175000
109654 بازيگر نامرئي سمت 17500
109676 کاغذ آ4 200000
109706 اقتباس براي فيلمنامه سروش 80000
109707 پانتوميم آقايي سروش سروش 45000
109713 کارگرداني فيلم حرکت سينمايي سمت 22500
109744 سفر کارگردان 230000
109813 هند بوک افتر افکت 140000
109884 راهنماي عملي فيلمنامه نويسي 118000
109890 راهنماي فيلم رحيميان 2000-2013 روزنه 220000
110032 درس هاي بازيگري بازي برابر دوربين سوره مهر 39000
110067 بچه هاليوود 80000
110071 درک تئوري رسانه ساقي 48000
110076 معيار نقد معماري نقد شهرداري اصفهان 100000
110094 چگونه داستان را به فيلمنامه تبديل کنيم چشمه 40000
110095 چگونه داستان را به فيلمنامه تبديل کنيم جلد 2 چشمه 150000
110137 منقار باز پرنده سينماي عباس کيارستمي 120000
110155 خندستان جستارهايي پيرامون نمايش کمدي شهرداري اصفهان 50000
110161 کودک تئاتر مربي شهرداري اصفهان 24000
110309 خوشه هاي خشم افکار 85000
110314 سينما انسان شناسي تصويري افکار 130000
110315 روزي روزگاري در آمريکا افکار 115000
110484 نشانه شناسي و زيبايي شناسي سينما سروش 60000
110545 به روايت ناصر تقوايي 100000
110549 راهنماي عملي نمايشنامه نويسي بيدگل 150000
110556 کتاب هادي هزاوه اي پيکره 90000
110585 کتاب تمرين براي دانشجويان مباني گريم شباهنگ 50000
110604 فرهنگ جهاني فيلم جلد 3 180000
110610 راهنمايي بر ادبيات فيلم فرهنگستان هنر 290000
110613 مفاهيم کليدي در مطالعات سينمايي 480000
110647 سينما چيست هرمس 250000
110652 نگارش فيلمنامه کوتاه سروش 40000
110686 مطالعات ديني فيلم 85000
110687 مستند حواشي واقعيت 70000
110688 تاريخ بيهقي روايتي سينمايي فارابي 70000
110689 مستند نمايي فارابي 48000
110777 خلاقيت در بازيگري نقشو نگار 100000
110782 داستان ساختار و سبک و اصول فيلمنامه نويسي هرمس 170000
110786 عناصر سينما هرمس 170000
110947 فيلمنامه نويسي پيشرفته نيلوفر 145000
110965 سينماگران زن 75000
110971 فيلمنامه نويسي براي فيلم هاي مستند 20000
110972 فن داستان و نمايشنامه نويسي 20000
110973 بي سر کلاه 10000
110975 پيش درآمدي بر فيلم شوميز 370000
110977 پيش درآمدي بر فيلم گالينگور 160000
110987 سفر نويسنده مينوي خرد 240000
111044 فيلم ها و دنياها 249000
111055 تکنيک تصويربرداري ساقي 95000
111066 اصول حرفه تصويربرداري جمال هنر 95000
111067 تدوين و ميکس ديجيتال جمال هنر 120000
111071 تحليل فرماليستي متن نمايشي براي بازيگران کارگردانان و طراحان سمت 55000
111073 کارگرداني نمايشنامه تحليل ارتباط شناسي و سبک سمت 105000
111134 يک کمي خوشي 12 نمايشنامه کوتاه 75000
111141 مباني مطالعات سينمايي سمت 45000
111172 حاتمي در امتداد فردوسي 150000
111220 آندري تارکوفسکي عناصر سينما آبان 180000
111222 سواد بصري در طراحي  صحنه تئاتر آبان 150000
111309 امپراطوري هاليوود 480000
111313 نويسندگي براي سينما و تلويزيون کتاب آوند دانش 150000
111318 اين آب آشاميدني نيست بيدگل 75000
111335 گفتگو با تئو آنجلو پلوس شورآفرين 150000
111336 گفتگو با آندري تارکوفسکي شورآفرين 150000
111337 گفتگو با چارلي چاپلين شورآفرين 150000
111343 نفرين داين روزنه 115000
111344 شاهين مالت روزنه 110000
111345 راهنماي فيلم 2000 تا 2014 روزنه 240000
111346 سيري در نمايش راديو معين 220000
111352 سينماي خرد بررسي سينماي کيارستمي شلفين 250000
111375 نورپردازي سينما و ويديو افکار 275000
111382 اصول و مباني صدا برداري استوديوي ضبط موسيقي دانشکده صدا و سيما 95000
111383 تکنيک هاي تدوين تدوين تداومي دانشکده صدا و سيما 150000
111384 تلويزيون کاربرد و شيوه هاي نقد دانشکده صدا و سيما 100000
111385 تهيه کنندگي براي تلويزيون با نگاه سيستمي دانشکده صدا و سيما 70000
111386 توليد انيميشن دانشکده صدا و سيما 100000
111387 راهنماي نگارش فيلمنامه براي مجموعه و سريال انيميشن دانشکده صدا و سيما 80000
111388 روايت شناسي سينما و تلويزيون دانشکده صدا و سيما 80000
111389 شيوه پردازي در تئاتر دانشکده صدا و سيما 50000
111390 طراحي فيلمنامه مصور دانشکده صدا و سيما 20000
111391 طراحي و نقاشي شکل هاي فانتزي دانشکده صدا و سيما 120000
111392 فرا تئاتر و روايتي ديگر دانشکده صدا و سيما 40000
111393 فيلمنامه نويسي براي انيميشن کشاورزي دانشکده صدا و سيما 40000
111394 کارگرداني فيلم هاي داستاني به روش تک دوربينه دانشکده صدا و سيما 40000
111395 مباحثي در سينماي مستند دانشکده صدا و سيما 80000
111396 مستند تلويزيوني در آستانه قرن 21 دانشکده صدا و سيما 80000
111397 منشي صحنه نظارت و حفظ تداوم در سينما دانشکده صدا و سيما 45000
111398 نقدي بر سير تحول گفتار در سينماي ايران دانشکده صدا و سيما 80000
111399 چگونه عروسکهاي تئاتري بسازيم دانشکده صدا و سيما 50000
111402 ژانر فيلم از کلاسيک تا پسا کلاسيک سوره مهر 219000
111437 تعمق در فيلم ساقي 450000
111439 تئاتر پارسي نمايش ايراني بيدگل 65000
111442 نگاهي به سينماي معاصر کتاب آمه 80000
111449 نوشتن با تنفس آغاز مي شود بيدگل 125000
111550 فيلم مردم نگار افکار 150000
111551 پ مثل پرنده 60000
111553 سينماي وسترن 110000
111558 نوشتن براي تئاتر 148000
111559 درباره آلبر کامو 105000
111561 آغازگران بداهه 80000
111703 فيلمنامه نويسي پيشرفته گذرآبادي فارابي 100000
111704 فصلنامه سينمايي فارابي 74 فارابي 100000
111705 مباني زيبايي شناختي سينماي اسلامي فارابي 225000
111706 فرهنگ فيلمنامه واژگان و اصثطلاحات تخصصي فارابي 195000
111707 صدايي در تاريکي فارابي 60000
111708 رهايي از شاوشنگ فارابي 80000
111709 فن هنر نويسندگي 140000
111712 آن روي سکه 100000
111769 از کوچه سام نقد فيلم هاي ايراني و خارجي مرکز 365000
111770 جادوي تئاتر مرکز 95000
111771 عناصر سينماي اندري تارکوفسکي مرکز 189000
111821 تاريخ سينما بوردول مرکز 1250000
111905 101 چيزي که در مدرسه فيلم آموختم کتاب وارش 80000
111909 سلوک روحي بازيگر سوره مهر 89000
111914 تاريخ سينماي مستند جهرمي سروش 200000
111947 تصاوير دنياي خيالي مرکز 118000
112024 مباني کارگرداني تئاتر سروش 250000
112075 مقدمه اي بر فيلمنامه نويسي و کالبد شکافي يک فيلمنامه سروش 50000
112143 گفتگوي سينمايي محمد بهشتي روزنه 245000
112146 هفت فيلم نامه از اصغر فرهادي چشمه 550000
112196 جامعه شناسي سينما و سينماي ايران دانشگاه تهران 165000
112209 دستور زبان سينما گرامر زبان فيلم 280000
112249 مباني نظري سينما و تئاتر رهروان پويش 165000
112250 آنچه سينما هست 154000
112278 ده طراح صحنه ايده 200000
112286 فرهنگ اصطلاحات سينمايي دفتري در زيبايي شناسي سينمايي 200000
112401 راهبردهاي نمايشنامه نويسي جديد رويکردي زبان بنياد به نمايشنامه نويسي سمت 27500
112405 داستان ساختار سبک و اصول فيلم نامه نويسي هرمس 260000
112407 رسانه ها و مدرنيته نظريه اجتماعي رسانه ها سروش 150000
112414 فيلم نامه نويس انيميشن اسکات ميردشتي هنر نو 195000
112426 تاريخ هاي تئاتر بيدگل 980000
112436 نقش آبي سيمين چشمه 48000
112443 درک فيلم طاهري چشمه 240000
112445 مکتب هاي سينمايي جمال هنر 140000
112449 زندگي در تماشاخانه اصفهان خانم بيدمشکي 450000
112450 از سينما تک پاريس تا کانون فيلم تهران نشر ني 90000
112451 سرود هاي مخالف ارکسترهاي بزرگ ندارند 3 جلدي اختران 700000
112454 منتقدان فيلم آمريکا از دوران صامت تا کنون اختران 690000
112455 چيدمان صحنه با رويکردي بر نظريه هاي ميرهولد پژوهشگران نشر دانشگاهي 95000
112456 فنون بازيگري 2 حرکت افراز 108000
112457 فنون بازيگري 1 بدن افراز 128000
112458 فنون بازيگري صوت صدا گفتار افراز 144000
112463 سينماي مستند سينماي ديگر 18000
112470 شکل شناسي و گونه شناسي فيلم مستند رونق 200000
112475 پديدار شناسي و سينما هرمس 90000
112476 آثار کلاسيک سينماي مستند هرمس 70000
112477 راه داستان هرمس 140000
112478 ساخت گرايي نشانه شناسي سينما هرمس 130000
112480 فرهنگ واژگان تئاتري احمدزاده افراز 55000
112488 تياتر ناصري سيامک اسعدي 150000
112520 فلسفه استنلي کوبريک جنگ عشق تکنولوژي رسم 120000
112521 سينما 93 گزيده مقالات سينمايي رسم 150000
112522 انيماتيک شناخت کارکرد استوري برد رسم 140000
112523 بهرام بيضايي از نگاهي ديگر رسم 60000
112524 روايت مدرن و موج نوي سينماي ايران رسم 140000
112580 کارکرد و کاربرد زبان در فرايند نمايشنامه نويسي 68000
112581 بازيگر و هدف 128000
112582 ساعت ها 77000
112583 دونات فرد اعلا 83000
112584 شما بازيگري را چطور تعريف مي کنيد 55000
112585 گفتمان تئاتر 135000
112586 قهوه خانه 66000
112587 قاشق قاشق آب 77000
112588 پوزه چرمي 66000
112594 101 فيلم چهار ستاره تاريخ سينما دنياي تصوير 400000
112595 حرفه داستان نويس 1 چشمه 140000
112596 حرفه داستان نويس 2 چشمه 100000
112597 حرفه داستان نويس 3 چشمه 110000
112598 حرفه داستان نويس 4 چشمه 120000
112599 شکست ناپذير دنياي تصوير 200000
112601 نگارش گفتگو تابان 160000
112605 داستان خرس پاندا 80000
112607 تاريخ اجتماعي سينماي ايران مينوي خرد 400000
112623 زبان ها  و يک نمايشنامه ديگر 55000
112624 هنر خوب قشنگه اما خيلي درد داره 138000
112625 پدر مادرها هم آدمند 88000
112626 شايعات نيل سايمون 77000
112627 سوگ نمايش اسپانيايي 110000
112628 قاتل بي رحم 111000
112629 چشم عمومي و گوش خصوصي 95000
112630 نفرين طبقه ي گرسنه 58000
112631 رويگرد نمايشي هنر عاشيقي 44000
112632 صد ايده مفيد براي درام 70000
112633 دراماتورژي و تمرين نگاري ويتسک 110000
112634 يک مرد خيلي سازگار 72000
112635 پليکان جواد عاطفه 66000
112636 سه نمايشنامه نويس بزرگ جهان 66000
112637 کله پوک ها نيل سايمون 55000
112638 نمايش اسپانيايي دولت آبادي 42000
112639 هنر بازيگري با مقدمه اي از مارلون براندو 158000
112641 نگارش متن تلويزيوني مدني ترابي 180000
112642 بازيگري در سينما منتظري دنياي تصوير 70000
112702 مروري بر مطالعات نشانه شناختي سينما سوره مهر 80000
112738 سينماي دهه شصت در گفتگو با مديران سينمايي روزنه 325000
112798 ستاره سينما چشمه 70000
112799 فيلم ساختن سيدني لومت چشمه 140000
112867 صحنه هايي از يک ازدواج حرفه هنرمند 150000
112870 101 نکته فيلمنامه نويسي کتاب آوند دانش 150000
112874 حماسه سراي سينما 980000
112886 روز شمار سينماي ايران 50000
112902 کارگرداني مستند ساقي 230000
112917 دکوپاژهاي مرجع 295000
112918 راهنماي نگارش و تحليل فيلم مرکز 198000
112920 فيلم و فرمالين کالبد شکافي روايت در سينما مرکز 189000
112923 صد داستان کوتاه از بزرگترين نويسندگان دنيا 110000
112948 ويو پوينت راهنماي عملي روش ويوپوينت و کامپوزيشن 185000
112977 شهرها و سينما باربارا منل بيگدل 250000
112982 شهر ها و سينما بيدگل 250000
112993 گفت و گو  با آرتورپن شورآفرين 210000
113005 معيار نقد معماري نقد 2 200000
113024 فيلمبرداري ديجيتال لاهوتي دانشکده صدا و سيما 65000
113042 سينما و شهر فيلم و جوامع شهري در بستر جهاني روزنه 170000
113065 کتاب کوچک کارگردانان 2 وودي آلن کتاب آوند دانش 130000
113069 دگرگوني هاي سينما شورآفرين 280000
113088 هميشه استاد آلفرد هيچکاک و سينمايش ساقي 650000
113098 کلاس هاي بازيگري استلا آدلر 120000
113138 طراحي صحنه در سينما شرتر روزنه 150000
113219 راهنماي ژانر معرفي و بررسي ده گونه سينمايي چشمه 250000
113233 چگونه فيلمنامه بنويسيم سيد فيلد 3 195000
113236 آفتاب و آئينه بررسي نسبت دين و سينما سوره مهر 60000
113253 سينما و من فخيم زاده 450000
113261 دکوپاژهاي مرجع جلد 2 350000
113278 دستور زبان نما گذرآبادي ساقي 170000
113279 دستور زبان تدوين گذرآبادي ساقي 180000
113338 صد صحنه گفتگو الگو براي صحنه هاي گفتگو ترابي 150000
113364 نظريه فيلم عامه پسند 90000
113369 سبک در سينما حقيري تريتا 150000
113370 ژانر در سينما حقيري تريتا 170000
113373 فيلمنامه کلاسيک حقيري تريتا 150000
113391 گوست لايت راهنماي مقدماتي براي دراماتورژي سمت 110000
113408 فيلم اول من هرمس 180000
113460 معماري تصوير يوهاني پلاسما نظر 320000
113503 جلوه هاي ويژه در تلويزيون 33000
113511 حکمت هاي رسانه هاي مدرن 30000
113555 صدا دوربين حرکت مارليک 350000
113688 انسان سينما شهر 160000
113714 راهنماي فيلم رحيميان 1895 تا 2000 جلد دوم روزنه 600000
113715 راهنماي فيلم رحيميان 1895 تا 2000 جلد 3 بخش 1 روزنه 250000
113741 راهنماي توليد برنامه هاي تلويزيوني 60000
113777 آن سوي پرده مجموعه تصاويري از پشت صحنه شاهکارهاي تاريخ سينما بيهق 950000
113838 سينماي عباس کيارستمي روزنه 180000
113864 تاريخ سينماي ايران از آغاز تا سال 1357 مهرابي نظر 520000
113865 رودررو با اصغر فرهادي 250000
113867 نقش جنگ بر سينماي غير جنگي ايران نظر 160000
113876 نشانه شناسي سينما صافاريان 220000
113916 برخورد کوتاه 25 نقد 25 منتقد حرفه هنرمند 250000
113954 سر کلاس با کيارستمي نظر 170000
113974 کارگرداني داستان داستان گويي حرفه اي فارابي 280000
113976 اصول اساسي کارگرداني سينما فارابي 350000
113978 سينماي جاده اي مجموعه مقالات فارابي 220000
113979 سينماي وودي آلن مجموعه مقالات فارابي 240000
113986 چگونگي درک فيلم موناکو فارابي 280000
113987 جعبه ابزاري براي فيلم ساز فارابي 270000
114014 دايره المعارف مصور فيلم رحلي سايان 750000
114016 راهنماي عملي تئاتر ماسک سمت 40000
114018 ژانر تلويزيوني گونه شناسي برنامه ها هنر بيستم 180000
114033 نمايش در ايران بهرام بيضايي 250000
114034 آناتومي داستان 22 گام تا استاد شدن در داستان گويي کتاب آوند دانش 250000
114035 تئوري هاي فيلم نامه در سينماي داستاني 2 چشمه 130000
114082 مکتب هاي سينمايي معدني پور آبان 180000
114087 روياي صادقه بهزاد رحيميان وزيري با قاب نظر نظر 1500000
114095 تاريخ مصور تئاتر از ماقبل دوران تا دوران معاصر سمت 350000
114098 هيچکاکي که نمي شناسيد هرمس 340000
114122 رسانه ها و نمادها صورت هاي بيان  ارتباط و آموزش سروش 370000
114125 فن صدابرداري سروش 100000
114187 تاريخ مصور تئاتر آکسفورد امير کبير 500000
114194 من عزتم بچه سنگلج رحلي با قاب سخن 2500000
114195 آناتومي فيلم لاري ساقي 370000
114238 نشانه شناسي فيلم هاي مستند دفاع مقدس علمي و فرهنگي 240000
114263 کودک انيميشن و تلويزيون پژوهشگاه فرهنگ و هنر و ارتباطات 70000
114304 سينماي مستند جمعي از نويسندگان علمي و فرهنگي 180000
114305 از صفحه تا صحنه چگونگي برقراري ارتباط ميان متن و تصوير علم معمار 300000
114306 پرده ي سوم چگونه يک پايان بزرگ براي فيلمنامه بنويسيم ساقي 54000
114312 چوب زير بغل 110000
114330 درباره تدوين فيلم دميتريک فارابي 180000
114331 تصوير برداري ويدئو صوفيه 190000
114335 پژوهش ها و انديشه هاي سينمايي نشر رونق 220000
114338 سينما و امر تجربي نقد نظريه نشر رونق 220000
114341 مستند در عمل  چاپمن نشر رونق 250000
114374 فلسفه هنرهاي اجرايي کتاب آوند دانش 220000
114393 نمايش مصرف در سينماي ايران پژوهشگاه فرهنگ و هنر و ارتباطات 220000
114433 داستان نويسي جريان سيال ذهن علمي و فرهنگي 75000
114560 سينماي فانتزي بيدگل 250000
114605 روان شناسي در سينماي هاليوود سروش 220000
114607 آسمان برلين فيلمنامه نقد زندگي نامه نشر ني 48000
114608 پنج فيلمنامه آندري تارکوفسکي نشر ني 260000
114609 دليجان جان فورد نشر ني 170000
114695 تاريخ جامع سينماي جهان اکوک 2 جلدي چشمه 1850000
114826 گفت و گو با عباس کيا رستمي آبان 350000
114839 گرايش هاي سينما برگان آبان 350000
114953 اصول کارگرداني در سينما و فيلم ارسباران 150000
114954 تدوين انواع برش ها چندلر 225000
114966 فيلم نامه نويسي آلترناتيو چشمه 400000
114967 مترونوم در بازيگري نقشو نگار 160000
114972 ساکت شو فيلمتو بساز فيلم سازي بدون بودجه ترانه 120000
114973 سينماي وحشت ترساندن با دست هاي خالي ترانه 300000
114976 سينما اگر باشد 235000
115019 صدا در سينما 300000
115024 چگونه مشکلات فيلمنامه مان را حل کنيم فارابي 60000
115054 باز نويسي فيلمنامه ليندا سيگر امير کبير 110000
115056 خلق شخصيت هاي ماندگار ليندا سيگر امير کبير 135000
115057 روند فيلمنامه نويسي اکبري امير کبير 100000
115058 کالبد شکافي چهار فيلمنامه سيد فيلد امير کبير 140000
115059 ماهيت سينما جلد دوم ک امير کبير 150000
115076 ماکياوللي هنر رعب و وحشت 120000
115118 نمايشنامه موش 100000
115131 چيدن نما 290000
115132 دکوپاژ هاي مرجع 3 450000
115133 کارگرداني به سبک اسپيلبرگ 115000
115197 فيلمنامه نويسي برانگيختن احساس سمت 190000
115241 سينماي متعهد 350000
115274 سينماي آزار سعيد عقيقي چشمه 210000
115279 نسيه و نقد مجموعه نقد هاي سينمايي حرفه هنرمند 250000
115292 دشمن مردم 180000
115293 صد نماي معروف سينمايي 200000
115296 کارگاه بازيگري براي دوربين ترابي 75000
115324 راهنماي فيلم سازان براي مديريت طراحي فيلم فرهنگسراي ميردشتي 200000
115340 امکانات صحنه شهميري نشر ني 180000
115343 گريم فني از مبتدي تا حرفه اي فخراکيا 250000
115388 ساختن يک فيلم کوتاه آبان 120000
115390 عروسک خانه ايبسن بن گاه 90000
115398 درام انتقادي مباني و معيارها کارنامه کتاب 295000
115407 سي و شش وضعيت نمايشي سروش 100000
115451 راهنماي انتخاب بازيگر براي سينما و تلويزيون و تئاتر ويژه نشر 280000
115474 سينما گرافي اينفوگرافي يکصدو پنجاه فيلم 190000
115534 دانشنامه تهيه و توليد فيلم 180000
115537 مهندسي فيلمنامه ک 150000
115602 عباس کيارستمي و فيلم- فلسفه آبان 250000