طراحي پارچه و لباس و طراحي مد

 

 

کد کالا نام کالا نام ناشر قيمت فروش
102653 هشت هزار سال تاريخ پوشاک اقوام هيرمند 750000
103316 تاريخ پارچه و نساجي در ايران دانشگاه الزهرا 150000
104409 تاريخ لباس 5000 سال پوشاک زنان و مردان جهان توسعه قلم 350000
107744 آشنايي با لباس ها و پوشاک سنتي 150000
108499 مباني طراحي لباس آبان 150000
108807 گرايش هاي طراحي لباس آبان 250000
108940 دانشنامه طراحي و چاپ با گرايش به طراحي و چاپ پارچه جمال هنر 300000
109739 ترسيم گسترده لباس زنانه مردانه بچه گانه 250000
111332 101 چيزي که در مدرسه مد آموختم کتاب وارش 80000
111470 طراحي لباس 1 تاثير و تدابير خطي جمال هنر 600000
112515 هنر طراحي لباس آرزو اسکندري آبان آبان 250000
112558 جايگاه علم و دانش در مد و پوشاک سايه بان هنر 140000
112856 ماهنامه استايل 12 200000
112931 ماهنامه استايل 13 200000
113025 ماهنامه استايل 14 200000
113059 بازاريابي مد چگونه در بازاريابي مد مهارت کسب کنيم سيته 280000
113340 مباني فيگوراتيو در طراحي لباس مرکب سپيد 200000
113580 Fashion sketch book 2140426 ويژه نشر 4800000
113582 Showdetails paris 2140561 ويژه نشر 3600000
113583 Showdetails world 2140559 ويژه نشر 3600000
113866 مد و لباس در قلمرو هنر مفهومي نظر 340000
114183 500 فيگور در مد آقايان جمال هنر 180000
114379 الگو و برش به روش متري لباس زنانه قطره 320000
114380 الگو و برش به روش متري لباس مردانه قطره 220000
114381 الگو برش به روش متري لباس کودک و نوجوان قطره 280000
114645 showdetails newyork 2016 ويژه نشر 3800000
114730 تصوير سازي مد و لباس مردان جمال هنر 230000
114870 تصوير سازي مد و لباي زنان جمال هنر 170000
114872 Show detail 2017-2018 4000000
114950 بازاريابي مد بيشتر بفروشيد جمال هنر 120000
115027 طراحي مد داميز کتاب آوند دانش 295000
115063 دفتر طراحي لباس جمال هنر جمال هنر 220000
115138 استايلينگ ايجاد يک استايل مد يا تصوير جمال هنر 175000
115143 طراحي لباس کودک برگرفته از نقاشي کودکان آبان 150000
115182 طراحي فيگوراتيو و لباس مردانه آبان 580000
115317 طراحي فيگوراتيو و لباس زنانه آبان
115342 سيري در مد و لباس دوره قاجار
115406 اطلس طراحان مد و لباس جمال هنر
115429 پوشاک ايرانيان در عصر قاجار چگونگي و چرايي مرکب سپيد
115477 پوشاک دوره قاجار شهشهاني فرهنگسراي ميردشتي
115513 figure it out drawing essential poses ويژه نشر
115539 5100 واژه ضروري پارچه و لباس انگليسي فارسي جمال هنر
115605 لباس هاي دنياي مدرن