عکاسی

 

 

کد کالا نام کالا نام ناشر قيمت فروش
100685 يازدهمين دوسالانه عکس ملي ايران 150000
100808 عکاسي با دوربين هاي اتوماتيک ارسباران 10000
100809 اصول فيلم برداري با دوربين هاي ويدئو ديجيتالي DVD روان 14000
100810 کتاب کوچک درباره ويدئوي ديجيتال ارسباران 19000
100811 عکس هاي تنهايي رضا کيانيان مشکي 60000
100812 آبي با خط قرمز عکس هاي مريم زندي نظر 180000
100866 چهره ها 4 عکس هاي مريم زندي نظر 500000
101094 عکاسي معماري ترانه 180000
101160 تاريخ عکاسي وعکاسان پيشگام درايران علمي و فرهنگي 300000
101403 عکاسي درسفر داميز کتاب آوند دانش 80000
101514 آموزش فيلمبرداري بادوربينهاي ويدئويي ارسباران 27000
101558 استان اصفهان ايران ما رحلي باقاب زرين سيمين زرين و سيمين 250000
101674 داستان عکاسي افکار 250000
101708 حسرتي نگاهي آهي صادق هدايت 100000
101826 عکاسي پايه دانشگاه هنر 385000
101844 ياد و نگاه يساولي يساولي 600000
101853 آلبوم روزي روزگاري ايران 1(طلايي) نظر 80000
101854 آلبوم روزي روزگاري 2 نظر 80000
102026 روزي روزگاري ايران نظر 5000000
102607 اصول عکاسي ديجيتال دانايي ارسباران 70000
102608 نور پردازي حرفه اي در عکاسي 2 180000
102619 نور پردازي حرفه اي در عکاسي 1 180000
102757 پ 46000
102808 ظهور و چاپ رنگي 28000
102809 زيبايي در عکاسي 45000
102810 120 نکته ضروري در عکاسي 250000
102811 ذن و عکاسي 65000
102812 تکنيک عکاسي کسرائيان 125000
102813 ظهور در عکاسي و سينما 90000
102814 عکاسان بزرگ جهان 380000
102817 صافيها در عکاسي 250000
102818 نقد عکس درآمدي بر درک تصوير مرکز 225000
102828 تاريخ تطبيقي عکاسي ايران و جهان 27500
102849 ديد خلاقانه در عکاسي پشوتن 420000
103078 صد و يک راه براي عکاسي بهتر ارسباران 40000
103079 به سوي دروازه هاي عکاسي ديجيتال دانايي با CD ارسباران 195000
103087 آموزش نوين عکاسي ارسباران 80000
103098 نورپردازي در عکاسي مهارت هاي بنيادين 100000
103266 دنياي واقعي ويديو ديجيتال با cd 100000
103277 عکاسي سياه و سفيد 100000
103282 کتاب ساده درباره عکاسي ديجيتال دانايي 18000
103384 مکث در عکس 150000
103747 خسرو شکيبايي رحلي با قاب گويا گويا 850000
104141 عکاسي ديجيتال آروين آذرگين هودين 100000
104307 چهره هنر برگ زرين 120000
104386 مجموعه عکاسي ديجيتال پيکان 105000
104442 چهره ها 3 عکس هاي مريم زندي نظر 500000
104443 چهره ها 2 عکس هاي مريم زندي 300000
104444 چهره ها1 عکس هاي مريم زندي نظر 300000
104468 کتاب 100 پيمان هوشمندزاده 130000
104474 مرجع کوچک نور پردازي 15000
104803 بحران واقعيت در باب عکاسي معاصر فرهنگستان هنر 165000
104881 آقا رضا عکاسباشي 30000
104916 اتاق روشن انديشه هايي درباره عکاسي چشمه 110000
105348 آينه هاي کاغذي 400000
105455 درجهت عکس وزيري بيدگل 150000
105460 موزه عکاسخانه شهر 250000
105694 ذن عکاسي ماه ريز ماه ريز 19000
105755 فن و هنر عکاسي شفائيه علمي و فرهنگي 220000
105760 عکاسي ديجيتال / مولانا پور 90000
105782 عکاسي معاصر اروپا موزه هنرهاي معاصر تهران موزه هنرهاي معاصر تهران 80000
105784 ناصرالدين شاه عکاس 120000
105806 رنگ در عکاسي سروش 270000
105855 آئينه تاريخ تصاوير ماندگار از 150 سال تاريخ عکاسي در جهان 325000
105864 تداوم نظر 70000
106128 عکس … فضا و نقاشي اوسانه 40000
106179 فرهنگ عکاسي سروش سروش 160000
106185 نور و نور پردازي در عکاسي سروش سروش 140000
106309 عکاسي پيشرفته دانشگاه هنر دانشگاه هنر 120000
106407 ترکيب بندي در عکاسي سروش 250000
106410 دوربين عکاسي آدامز سروش سروش 90000
106759 ماهيت   عکس ها مرکب سپيد 80000
106778 کمپوزيسيون و هارموني در عکاسي رنگي مارليک 40000
106920 در قاب دوربين 200000
106929 قواعد علمي و هنري عکاسي امير کبير 100000
107067 گلهاي وحشي ايران خشتي 120000
107076 عکاسان و عکاسي سروش سروش 55000
107095 عکاسي و تبليغات فخراکيا فخراکيا 380000
107463 نور پردازي در عکاسي -دانايي 200000
107464 عکاسي منظره و طبيعت 200000
107574 بوطيقاي عکاسي جمال هنر جمال هنر 120000
107625 در باب فلسفه عکاسي حرفه نويسنده 69000
107859 نور سنجي در عکاسي با سي دي پشوتن 420000
107879 مرد ماه ريز ماه ريز 140000
107886 راهنماي جامع عکاسي فرهنگ معاصر گالينگور فرهنگ معاصر 120000
107995 دردرباره عکاسي سانتاگ نظر 120000
108008 شيمي عکاسي سروش 40000
108140 نگاهي به عکس ها سمير 49000
108141 سير تحول عکاسي 40000
108180 عکاسي از تاريخ تا تکنيک مارليک 60000
108184 راهنماي عکاسي ديجيتال نادر خرمي راد کانون نشر علوم 200000
108186 زبان عکس عکس چگونه از ماجراها و روابط پرده بر مي دارد حرفه هنرمند 160000
108192 عکاسي و دوربين هاي عکاسي علي صفا کار 80000
108277 عکاسي پيشرفته 250000
108379 ايتاليايي ها و عکاسي در ايران 80000
108389 پيام عکس مرکز 88000
108390 کلمات عکاسي 220000
108394 درباره نگاه به عکسها حرفه هنرمند 150000
108397 کاغذ و آينه تاريخچه فشرده عکاسي 190000
108411 گذار عکاسي به دنياي ديجيتال 175000
108494 آموزش نرم افزار براي عکاسي ديجيتال آبان 135000
108503 نمادهاي عکاسي قرن 20 200000
108805 کادربندي در عکاسي آبان 70000
108857 عکاسي حرفه اي عکاسي از سازه ها سمت 130000
108866 نگاهي به عکس ها سمت 180000
108876 اسرار عکاسي طبيعت بيجان استوديويي سمت 42000
108886 سير تحول عکاسي سمت 170000
108909 راهنماي عملي عکاسي دانايي متفرقه 150000
108914 عکاسي از ع تا ي مارليک مارليک 220000
108915 عکاسي خلاق 100000
108962 لايت روم تاريکخانه ي ديجيتال جمال هنر 200000
108982 چهره هاي اصفهان سير تحول عکاسي پرتره نگار در اصفهان نظر 850000
109070 فتوشاپ شباهنگ روزنه روزنه 580000
109088 مواد و فرآيندهاي پايه در عکاسي 45000
109147 آن سوي دوربين 225000
109191 چيزي تو کشو نيست حرفه هنرمند 200000
109198 تو مشغول مردنت بودي حرفه هنرمند 280000
109238 آموزش عکاسي و نورپردازي پرتره نصيري راز نهان 350000
109254 قاجاريه و آموزش عکاسي 280000
109294 نشانه شناسي عکاسي در جستجوي نمايه علم 55000
109334 عکاسي با فرمت Raw 250000
109345 هنر و عکاسي آرون شارف 250000
109372 درآمدي بر نظريه هاي عکاسي شورآفرين 260000
109581 رموز عکاسي طبيعت داوود وکيل زاده 250000
109589 يک دم نور حرفه هنرمند 65000
109697 تير عکاسانه حرفه هنرمند 185000
109737 آموزش تخصصي و کامل دوربين HVR-Z5 280000
109741 تکنيک هاي ويرايش عکس در فتوشاپ 230000
109806 سلسله موي دوست فرهنگستان هنر 380000
109850 ترکيب بندي خلاق نکات و تکنيک هاي عکاسي ديجيتال کتاب آوند دانش 450000
109853 عکاسي و سينما مرکز 89000
109889 حقوق عکاسان 250000
110038 درون کادرمسير دستيابي به ديد عکاسانه آبان 480000
110085 چشم عکاس بررسي طراحي و ترکيب بندي در عکاسي آبان 550000
110086 بودن با دوربين کاوه گلستان زندگي آثارومرگ حرفه هنرمند 130000
110113 فرهنگ عکاسان جهان حرفه عکاس 2 جلدي حرفه هنرمند 2500000
110147 عکاسي و تبليغات رحلي گالينگور فخراکيا 450000
110187 کاروانسراهاي ايران نظر 600000
110190 کلاغ ها و درخت ها نظر 320000
110217 فراموشي فرشيد آذرنگ نظر 150000
110247 اگر تو مرا نبيني شهريار توکلي نظر 150000
110265 از پاريس تا آکروپوليس نظر 150000
110274 ديوار کيارستمي رحلي گالينگور نظر 300000
110283 سفيد برفي خشتي کوچک نظر 80000
110284 سفيد برفي خشتي بزرگ نظر 550000
110376 عکاسي بي هوا کتاب پرگار 200000
110405 فرهنگ مصور عکاسي 200000
110431 گاه 4 جلدي 120000
110457 فرهنگ دوربين سروش 80000
110483 عدسي در عکاسي و فيلمبرداري سروش 125000
110575 شاهدان زمان شاهد 300000
110656 هنر عکاسي و شاعرانگي عکاسي روزنه 60000
110675 هيچ چيز مثل مرگ تازه نيست 160000
110727 تزهايي در باب عکاسي تاريخ 35000
110771 به يادگار نوشتم خطي ز دلتنگي نظر 240000
110795 درياي پارس طياب با سي دي 600000
110796 درياي پارس انگليسي 300000
110799 نارستان انار معماري و طبيعت ساوه 200000
110855 روش نوين عکاسي امير کبير 50000
110873 فصلنامه نور رويايي 4 ژست فيگور در عکاسي 100000
110879 عکاسي مستند 200000
110905 عکاسي مطبوعاتي و خبر هاي روز دانشگاه تهران 70000
110934 غزل روبرت شهبازي نظر 450000
110937 گذار نظر نظر 320000
111006 مرجع کامل عکاسي 450000
111010 دست ها و چشم ها چهارباغ 250000
111021 عکاسي در 100 کلمه مرکب سپيد 170000
111052 به برگ نزديکترم از شته ها 45000
111065 اصول عکاسي ديجيتال ذولفقاري جمال هنر 65000
111072 کنتراست مرتضي جان بخش سمت 40000
111104 عکاسي سياه سفيد اصول و مباني عکاسي مارليک مارليک 80000
111144 فرآيند نوردهي سمت 65000
111188 درباره عکاسي حرفه نويسنده 320000
111194 کنترل کنتراست و کيفيت در عکاسي گلدسته 170000
111232 هرمنوتيک عکس 120000
111247 کارکردهاي فرهنگي هنري عکاسي در ايران مرکب سپيد 95000
111280 پنجره رو به حيات نظر 1500000
111333 عکس گراهام کلارک شورآفرين 250000
111370 فن و هنر عکاسي سياه سفيد در عصر ديجيتال کتاب پرگار 290000
111374 سوي آبي بادها حرفه هنرمند 165000
111446 آذربايجان و والي عکاس 195000
111501 گنج پيدا مجموعه عکس کاخ گلستان دفتر پژوهشهاي فرهنگي 200000
111522 سجده صاحبنظران رحلي با قاب 600000
111580 فصلنامه نور رويايي 5 رامين کاکاوند اماني 100000
111689 کتاب کوچک عکاسي موبايل کامپکت 95000
111690 مفاهيم کاربردي زبان بدن در عکاسي 380000
111700 راز خورشيد 250000
111732 اخبار عکاسي در عهد ناصري پيکره 125000
111945 نظريه عکاسي گزيده اي از مهم ترين متون نظري عکاسي سمت 195000
111946 عکاسي براي تماشا سمت 140000
112029 ساعتي در تهران نظر 400000
112072 ذهن و عکاسي 159000
112117 نوستالوژي آبان 200000
112142 عکاسي ديجيتال به زبا آدميزاد 230000
112163 تکنيکهاي عکاسي در مرمت معماري و باستان شناسي سميرا 80000
112180 پيدا و پنهان 295000
112210 عکاسي و ادبيات حرفه هنرمند 150000
112276 ترکيب بندي در عکاسي اسماعيل عباسي کتاب پرگار 330000
112292 تکنيک هاي نور در عکاسي افکت هاي نور در عکاسي فخراکيا 550000
112320 مرجع کامل آموزش نرم افزار لايت روم کتاب پرگار 330000
112333 آموزش کاريردي عکاسي ديجيتال فنون کار با دوربين پشوتن 270000
112362 درک عکس جان برجر کتاب پرگار 200000
112409 انقلاب 57 نظر 1250000
112427 خردادهاي پاييزي حرفه هنرمند 150000
112428 دومين جشنواره بين المللي عکس خيام 400000
112489 عکاسي ماکرو و کلوزآپ 650000
112498 راهنماي فتوشاپ براي عکاسان ديجيتال 1 پشوتن 495000
112499 راهنماي فتوشاپ براي عکاسان ديجيتال 2 پشوتن 495000
112500 ترفندهاي عکاسانه هر عکسي را به بهترين تبديل کنيد پشوتن 185000
112518 کتاب جامع عکاسي ديجيتال بن لانگ فرهنگسراي ميردشتي 1400000
112556 گزارش يک زندگي کسرائيان نظر 1600000
112593 اول شخص مفرد حرفه هنرمند 230000
112606 عکاسي درآمدي انتقادي مينوي خرد 300000
112703 جهان پهلوان نظر 350000
112724 احمد عليزاده نوحي عکاسان جنگ خشتي بزرگ انجمن عکاسان انقلاب و دفاع مقدس 250000
112725 احمد عليزاده نوحي عکاسان جنگ خشتي کوچک انجمن عکاسان انقلاب و دفاع مقدس 120000
112735 زمان سخت انجمن عکاسان انقلاب و دفاع مقدس 450000
112736 زمينه هاي فتومونتاژ افکار 200000
112739 علي فريدوني عکاسان جنگ خشتي بزرگ انجمن عکاسان انقلاب و دفاع مقدس 400000
112740 علي فريدوني عکاسان جنگ خشتي کوچک انجمن عکاسان انقلاب و دفاع مقدس 150000
112742 قاب شيدايي عکس هاي سعيد حاجي خاني خشتي بزرگ انجمن عکاسان انقلاب و دفاع مقدس 360000
112743 قاب شيدايي عکس هاي سعيد حاجي خاني خشتي کوچک انجمن عکاسان انقلاب و دفاع مقدس 140000
112760 عکاسي معماري ديجيتال ترانه 450000
112800 زيبايي شناسي عکاسي علمي 495000
112844 انگاره سخن گو آوينه 350000
112847 عکاسي با گوشي موبايل پشوتن 260000
112851 هر رازي که فاش ميکني يک ماهي قرمز ميميرد ثالث 400000
112875 عکاسي در باستان شناسي و نگاهي به عکاسي مردم نگاري پازينه 450000
112900 فصلنامه نور رويايي 6 100000
112901 فصلنامه نور و رويايي 7 100000
112963 صحنه آرايي در عکاسي شورآفرين 480000
112964 عکس و ديدن عکس بيدگل 480000
112971 کافکا و عکاسي شورآفرين 210000
112978 آموزش عکاسي براي بچه ها پشوتن 195000
112981 در مسير عکاسي حرفه اي راهنماي دوربين DSLR پشوتن 450000
112997 هند بوک عکاسي ديجيتال مرجان کشاورز فرهنگ صبا 100000
112998 عکاسي معماري دوازده ديدگاه کيکو بوش مرکب سپيد 280000
113011 علم ديداري و هنر عکاسي روزنه 85000
113031 عکاسي زير آتش انجمن عکاسان انقلاب و دفاع مقدس 220000
113038 مواجهه اتفاقي نظر 75000
113057 اعتقاد به شاهد بررسي گوشه هايي از ابهامات عکاسي پاتوق 250000
113089 عکاسي ديجيتال آروين آذرگين ويرايش جديد 160000
113111 اگر مي خواهيد عکس هاي فوق العاده بگيريد اين کتاب را بخوانيد نظر 265000
113137 شيوه ديگري براي گفتن جان برجر 150000
113256 عکس هاي فخرالدين فخرالديني جلد 2 1500000
113306 از مرز انزوا مجموعه کارت پستال هاي صادق هدايت آبان 400000
113405 نگاهي به مفاهيم بنيادي عکاسي کتاب پرگار 200000
113488 عکس ناب 71 نکته براي عکاسي بي کم و کاست شورآفرين 250000
113506 لحظه جاري جف داير حرفه هنرمند 280000
113725 فرهنگنامه عکس ايران دو جلدي 5500000
113745 عکاسي خياباني گوردون لويس آبان 390000
113761 عکاسي برشي از زمان و مکان 480000
113798 مکتب عکاسي دوسلدورف کتاب پرگار 250000
113800 آموزش عکاسي پرتره دستور العمل ها و تکنيک هاي حرفه اي کتاب پرگار 350000
113801 نوردهي مباني و مفاهيم عکاسي کتاب پرگار 350000
113870 عکاسي چيست الکينز چشمه 220000
113871 عکاسي هنر ميان مايه پي ري بورديو 180000
113887 هزار کوچه تنهايي نظر 520000
113923 مديريت رنگ و کنترل کيفيت کار با رنگ از دوربين تا نمايشگر بيهق 700000
113955 فصلنامه عکاسي 1 فصلنامه عکاسي 150000
113956 فصلنامه عکاسي 2 فصلنامه عکاسي 170000
113972 عکاسي نمايي از مدرنيسم حرفه هنرمند 200000
114002 مديريت منابع عکس مارگرت نوت آبان 150000
114091 باغ آلبالو شورآفرين 300000
114140 عکاس مينيماليست جانسون کتاب پرگار 300000
114213 عکاسي از فکر تا تکنيک ترابي 200000
114250 مفاهيم عکاسي شرح واژه ها و اصطلاحات کليدي تاريخ و نظريه عکاسي تا امروز حرفه نويسنده 320000
114278 ايران در يکصدو سيزده سال پيش هولستر 8350000
114279 هزار جلوه زندگي 6000000
114313 روزهاي انقلاب 1350000
114339 فصلنامه عکاسي 3 200000
114369 از نقره و نور جستارهايي در تاريخ عکاسي ايران تاريخ ايران 70000
114511 ااطعات حکمت و معرفت 120 فلسفه عکاسي 2 100000
114622 عکاسي خياباني اريک کيم 159000
114642 مقالات موضوعات عکاسي کتاب پرگار 520000
114718 حکمت پشت دل و هنر عکاسي پيرحياتي روزنه 100000
114742 نگاهم کن خيالم کن 47 جستار در باره عکس بيدگل 550000
114748 فرهنگ جامع اصطلاحات تخصصي عکاسي مارليک 370000
114757 ديده و درون در باره عکس و عکاسي 200000
114835 ذهن عکاس تفکر خلاق در عکاسي ديجيتال آبان 600000
114837 سومين جشنواره عکس خيام 400000
114880 معماري عکاسي دانشگاه پارس 500000
114906 عکاسي مقدماتي اسماعيل عباسي کتاب پرگار 280000
114957 جغرافياي زنانه من نظر 220000
114964 بايکوت خشتي با جعبه مقوايي 220000
115020 چهار هنر عکاسي جستاري فلسفي کتاب پرگار 300000
115033 فتوژورناليسم 2 جلدي اسماعيل عباسي کتاب پرگار 1380000
115051 از آشوب ادراک تا ستايش عکس جلد 1 پازينه 195000
115052 از آشوب ادراک تا ستايش عکس 2 پازينه 195000
115053 از آشوب ادراک تا ستايش عکس 3 پازينه 195000
115122 ذن در هنر عکاسي خياباني اريک کيم 249000
115295 عکاسي ديجيتال و ACR کتاب پرگار 300000
115302 هنر عکاسي رويکردي به بيان شخصي در عکس پشوتن 430000
115332 تاريخ مستند عکاسي دوره ناصري علم 245000
115408 فصلنامه عکاسي 4 250000
115422 تماشاي رنج ديگران چشمه 110000
115601 عکاس خلاق نظام الملک 190000
115603 روتوش فيلم و عکس 160000