معماري و شهرسازي

 

 

کد کالا نام کالا نام ناشر قيمت فروش
100235 گرافيک و تحليل سايت آموزش اسکيس 4 کلهر 350000
100336 نگاهي به ايران کروکي هايي از معماري روستايي و مناظر ايران جلد 1 يساولي 180000
100337 نگاهي به ايران کروکي هايي از معماري روستايي و مناظر ايران جلد 2 يساولي 180000
100338 آموزش اسکيس و راندو اميد آذري يساولي يساولي 140000
100367 گنجنامه حمام ها روزنه 300000
100368 گنجنامه بنا هاي بازار جلد 10 روزنه 250000
100376 مصالح ساختمان سام فروتن روزنه 385000
100377 هنر و معماري اسلامي رابرت هيلن برند روزنه 145000
100545 گرافيک در معماري ملائک 30000
100546 آموزش تکنيک اسکيس هاي مدادي سعيده 40000
100547 رنگ در دکوراسيون و طراحي داخلي پژوهه 85000
100548 تکنيک هاي راندو در معماري همام 195000
100549 اصول و مباني رنگ شناسي در معماري و شهرسازي طحان 55000
100550 دروس فني معماري مارليک 15000
100551 معماري شادماني ملائک 150000
100552 معماري ايستگاه و پايانه هواپيما قطار اتوبوس مترو طلور 200000
100553 معماري ايران پوپ اختران 300000
100554 طراحي فضاهاي شهري با محوريت توسعه پايدار ثامن الحجج 49000
100555 در جستجوي معماري پويا پشوتن 29000
100556 دستور زبان طراحي محيط هاي يادگيري سبحان نور 150000
100557 طراحي داخلي حمام ها شوميز پشوتن 55000
100558 نگرشي نو بر شهرسازي و شهرنشيني در جهان سوم فخراکيا 45000
100559 ايده پلان آرامش ملائک 50000
100653 پلان طراحي و ترسيمات ساختمان هاي ويلايي فخراکيا 30000
100654 هندسه در معماري صبحان نور 35000
100655 راهنماي کاربردي طراحي داخلي 1 پشوتن 185000
100656 راهنماي کاربردي طراحي داخلي 2 پشوتن 155000
100657 خانه هاي کوچک سعيده 35000
100658 معماري در دارالخلافه ناصري پشوتن 250000
100698 بافت تاريخي شهر تبريز سمير 30000
101005 سراميک مواد نسوز شيشه گچ آهک جاودان خرد 80000
101020 آموزش کروکي معماري 2 صديق کلهر 225000
101033 لوکور بوزيه تجزيه و تحليل فرم سبحان نور 350000
101034 پلان گرافيک 2 راه کمان 95000
101035 مباني پرسپکتيو نقاشي طراحي معماري و گرافيک شباهنگ 175000
101036 طراحي داخلي منازل مسکوني سيماي دانش 480000
101037 نقش و رنگ در مسجد گوهرشاد آبان 200000
101038 آموزش کروکي معماري 1 صديق کلهر 170000
101039 پلان گرافيکي 1 راه کمال 98000
101040 طرح هايي از فضا هاي معماري ايران کروکي مهر ايمان 230000
101052 خود آموز نقشه کشي صنعتي و ساختمان بازتاب انديشه 40000
101091 معماران ايران جلد1 رحلي نظر 650000
101092 معماري ايران کسرائيان اگه 140000
101093 عناصرمعماري ازفرم به مکان ملائک 60000
101095 هنرديجيتال همام 125000
101104 کوين روش بناهاوپروژه ها همام 75000
101106 101 آشپزخانه وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي 140000
101107 هزارمعمار جلداول ودوم همام 200000
101115 مقدمه اي برشهرسازي معاصرايران دانشگاه هنر 23000
101117 ارتقاء کيفيت محيط به کمک طراحي طراحان هنر 55000
101118 راندو باقلم ومرکب بيهق بيهق 55000
101119 سبک شناسي هنرمعماري درسرزمين هاي اسلامي علمي و فرهنگي 55000
101125 تاريخ مختصرمعماري نگاهي نو به سرگذشت معماري متفرقه 27000
101131 فرهنگ واژه هاواصطلاحات معماري انگليسي فارسي متفرقه 45000
101163 اطلس نوين پله متفرقه 49000
101172 تزئينات معماري خانه بروجردي هاي کاشان پازينه 25000
101173 منظر الگو.ادراک و فرايند دانشگاه تهران 53000
101174 طراحي حرفه اي ويژه معماران وهنرمندان اشجع 45000
101178 هندازش متفرقه 75000
101180 خانه هاي تاريخي سوره مهر 103500
101181 بيان معماري راه کمال 170000
101182 ازطراحي تامعماري سيماي دانش 45000
101183 نقشه هاي معماري مدرن خانه هاي رويايي متفرقه 35000
101184 فضا زمان ومعماري فرامرزي 300000
101203 مقالاتي درباب شهروشهرسازي دانشگاه تهران 48000
101206 شهرومدرنيته فرهنگستان هنر 52000
101266 موفقيت هاي دکوراسيون داخلي ثالث 40000
101372 مسجد درمعماري ايران زمان 460000
101380 خانقاه وآرامگاه چلبي اوغلو گنج هنر 75000
101383 آشنايي بامعماري بيونيک پارسه 128000
101387 101 چيزي که درمدرسه معماري آموختيم جيبي کتاب وارش 80000
101392 اصول ومباني ترسيم پرسپکتيو علم و دانش 70000
101393 کتاب مرجع کانسپت واژگان فرمهاي معماري آراد 250000
101406 گنجنامه   مساجد روزنه 360000
101407 گنجنامه مساجد جامع بخش 1 روزنه 250000
101411 تاريخچه وشيوه هاي معماري درايران پشوتن 225000
101415 گرايش هاي معماري (آبان ) وزيري آبان 120000
101429 طراحي پلان ومقطع در معماري ثامن الحجج 50000
101461 يک هزاره نماومعماري سعيده 35000
101471 اطلس نوين فرفوژه متفرقه 49000
101472 فرهنگ واژگان تاريخ معماري جهان متفرقه 55000
101506 استانداردهاي جامع معماري داخلي وطراحي فضا 290000
101522 راندو ترسيم و پرسپکتيو طراحان هنر 195000
101544 ساختمان سازي بامردم 10000
101627 شاهکارهاي معماري مسکوني جهان در قرن بيستم با CD کتاب وارش 270000
101628 درسهايي براي دانشجويان معماري کتاب وارش 150000
101639 طرح ها وبرنامه ريزي شهرسازي 80000
101675 هويت شهر نگاهي به هويت شهرتهران متفرقه 115000
101783 راهنماي کاربردي طراحي داخلي 3 پشوتن 185000
101796 انديشه و تدبير در طراحي معماري اهورا 35000
101869 معماري فرم فضا ونظم خاک خاک 268000
102082 چشم انداز پرسپکتيو اول و آخر 65000
102088 گنجنامه کاروانسراها جلد 17 روزنه 280000
102089 گنجنامه مساجد جامع بخش دوم جلد 8 روزنه 1000000
102090 گنجنامه بناهاي بازار جلد 9 روزنه 380000
102104 از مفهوم تا فرم در طراحي منظر فرهنگ متين 175000
102105 ديتيل هاي ساختماني و روشهاي اجراي آن با CD فرهنگ متين 95000
102115 معماري وحريق يزدا 45000
102116 مرجع معماري جيبي يزدا 55000
102117 معماري فرم فضا نظم راه کمال راه کمال 95000
102118 مباني طراحي هتل ها يزدا 55000
102119 گونه شناسي عناصر معماري تاريخي يزدا 64000
102120 فرهنگ بصري معماري يزدا 98000
102121 طراحي معماري يزدا 40000
102122 طراحي آشپزخانه يزدا 35000
102123 سازه ومعماري يزدا 55000
102124 رنگ در طراحي داخلي يزدا 50000
102125 تهويه مطبوع براي معماران يزدا 30000
102126 پروژه هاي بر تر معماري بيونيک نو آوران دانشگاه پارسه 128000
102127 بادگير نماد معماري ايراني يزدا 80000
102128 بادگير شاهکار مهندسي ايران يزدا 120000
102129 اسکيس معماري داخلي باCD گام به گام يزدا 90000
102130 اسکيس بامداد باCD يزدا 43000
102150 معماري زنانه وزنان معماري يزدا 135000
102151 ترسيم فرايندي خلاقانه يزدا 80000
102152 محوطه سازي يزدا 35000
102153 سازه در معماري دانشگاه تهران 200000
102154 استانداردهاي جامع معماري داخلي وطراحي فضاها شهر آب 290000
102155 اطلاعات معماري نويفرت 2010 باCD شهر آب 128000
102156 طراحي معماري بااستفاده از ماکت سازي با CD 79000
102183 موزائيکهاي تزئيني دانشگاه هنر 22000
102404 پل رودولف (ترسيمات معماري) همام 75000
102405 ترسيمات پلان و برش همام 55000
102406 لوگوهاي جديد جلد 1 همام 118000
102407 جيمز استرلينگ(بناها و پروژه ها 1975-1992) همام 85000
102408 اسکيس پرسپکتيو همام 65000
102409 زاها حديد همام 270000
102410 مناظر خياباني شهر همام 65000
102411 ريچارد مير همام 220000
102412 مرجع معماري جهان همام 75000
102413 سازه هاي بتني در قلمرو فيزيک اتمي همام 35000
102414 پيتر آيزنمن همام 125000
102415 معماري قرن بيستم آمريکا همام 95000
102416 از ايده تا معماري جلد اول همام 600000
102417 پلان هاي کليدي طراحان هنر 220000
102418 آموزش راندو معماري ماژيک همام 85000
102419 ريچارد راجرز (عينيت در معماري) همام 75000
102477 تکنيک هاي کاربردي پرسپکتيو معماري-طراحي شهري-معماري منظر کلهر 320000
102561 معماري رنگ تکنيک هاي راندو -اسکيس 1 کلهر 480000
102620 اهل کجا هستيم روزنه 185000
102634 هنر و معماري صفويه فرهنگستان هنر 90000
102705 گره و کاربندي سازمان ميراث فرهنگي 25000
102764 درهاي ايراني نظر 110000
102841 نقوش هندسي در معماري اسلامي يزدا 250000
102850 طرحهاي هندسي اسلامي 60000
102873 مجموعه مقالات اولين جشواره دانشجويي معماري و شهرسازي فرهنگستان هنر 30000
102874 بقعه شيخ صفي الدين اردبيلي فرهنگستان هنر 12000
102875 کليساي ارامنه جلفاي نو در اصفهان فرهنگستان هنر 57000
102876 معماري اسلامي در اندرلس فرهنگستان هنر 100000
102877 پويه شناسي صور معماري فرهنگستان هنر 37000
102878 معماري مکزيک باستان فرهنگستان هنر 50000
102879 مسجد عتيق شيراز فرهنگستان هنر 25000
102947 معماري چين فرهنگستان هنر 53000
103014 تيشه داري فرهنگستان هنر 42000
103016 تاريخ معماري عثماني فرهنگستان هنر 320000
103024 اسناد معماري ايران دفتر اول فرهنگستان هنر 120000
103065 سيستم هاي کنترل محيط زيست فرهنگستان هنر 35000
103080 اسکيس با ماژيک يزدا 70000
103083 دايره المعارف معماري جهان 70000
103084 کاشيکاري ايران جلد 3 300000
103085 کاشيکاري ايران گره معقلي جلد 1 150000
103086 کاشيکاري ايران گره معقلي جلد 2 150000
103088 تاريخچه مبلمان و طراحي داخلي در جهان فخراکيا فخراکيا 150000
103096 جلوه هايي از هنر معماري ايران زمين 40000
103116 طراحي معماري ايستگاه هاي قطار شهري 200000
103133 چگونه معمارانه طراحي کنيم جلد 1 علم معمار 400000
103134 چگونه معمارانه طراحي کنيم جلد 2 علم معمار 350000
103135 اطلس رنگي شومينه ايران فرهنگ 100000
103136 اطلس رنگي نما ايران فرهنگ 100000
103137 اطلس رنگي آشپزخانه ايران فرهنگ 100000
103138 اطلس رنگي مبلمان ايران فرهنگ 100000
103139 اطلس رنگي اتاق خواب ايران فرهنگ 100000
103158 فرهنگ تصويري معماري خاک 248000
103159 بيان گرافيکي در طراحي و معماري خاک 138000
103160 ابعاد انساني و فضاي داخلي خاک 388000
103161 لويي کان خاک 68000
103162 معماري الگو نظم خاک 58000
103163 اسکيس + راندو   خاک خاک 198000
103164 رم کولهاس خاک 88000
103165 الفباي معماري 30000
103166 شهر سازي شهروندگرا خاک 128000
103167 مباني برنامه ريزي معماري خاک 78000
103168 فضاي شهري خاک خاک 48000
103169 اسکيس هاي مدادي خاک خاک 48000
103170 نصف جهان معماري اجتماعي اصفهان صفوي خاک 198000
103171 اصفهان مرواريد ايران خاک خاک 138000
103172 راندو و ترسيم رنگي خاک خاک 138000
103173 داده هاي معماري نويفرت خاک 158000
103174 تادائو اندو خاک 178000
103175 مباني فلسفي و روانشناختي ادراک فضا خاک 48000
103176 دستنامه بازاارائه معماري خاک 78000
103177 بادخان خاک 128000
103178 تناسبات در معماري خاک 48000
103179 مفاهيم پايه در معماري خاک 228000
103180 روند طراحي در پيش سازي ساختمان خاک 158000
103181 چند وجهي هاي نا متناهي خاک 48000
103182 معماري با خاک خاک 88000
103183 روند طراحي خاک خاک 58000
103184 طراحي داخلي خاک خاک 348000
103185 فنون طراحي و ترسيم براي معماران خاک 48000
103186 ماهيت معماري خاک 98000
103187 رنزو و پيانو خاک خاک 78000
103188 معماري زمينه گرا خاک خاک 88000
103189 عناصر بصري خاک خاک 58000
103190 سانتياگو کالاتراوا مشاهير معماري هنر معماري قرن 100000
103191 ماکت سازي ابزار خاک 78000
103192 اقليم معماري خاک خاک 298000
103193 ديد معماري خاک خاک 48000
103194 اطلس گونه شناسي خاک خاک 168000
103196 عناصر طراحي خاک خاک 98000
103197 ريچارد ماير خاک خاک 68000
103198 گذر و درنگ خاک خاک 98000
103199 معساران خاک 38000
103200 معماري مهد کودک خاک خاک 138000
103201 دانشنامه ديداري معماري خاک 138000
103202 تاريخ معماري غرب خاک خاک 168000
103203 ميس وندرو خاک خاک 78000
103204 گرافيک معماري خاک خاک 78000
103205 اسکيس دست آزاد خاک 98000
103206 معماري تحليلي خاک خاک 78000
103207 سازه و معماري خاک خاک 68000
103208 مباني طراحي نور پردازي خاک خاک 158000
103209 مهارتهاي ترسيم طرح خاک خاک 58000
103210 اطلس طبيعي سيماي يزد خاک خاک 300000
103211 معماري ديپلماتيک خاک خاک 128000
103212 پست مدرنيته و معماري خاک خاک 348000
103213 مرجع طراحي و اسکيس خاک خاک 98000
103221 اطلس کامل شومينه کتاب وارش 50000
103281 کليساي ايراني 100000
103283 کتاب جامع مصالح ساختماني 60000
103292 معماري ايران پوپ فارسي وزيري شميز 60000
103300 حکمت پنهان در معماري ايران گالينگور کلهر 185000
103387 مفاهيم پايه سازه هاي ساختمان پوينده 60000
103710 ابزار مصالح و شيوه هاي گوناگون ماکت سازي خاک 128000
103711 تهويه طبيعي خاک خاک 38000
103712 تحليل آثار انديشه ها و ديدگاههاي لويي کان خاک 68000
103723 چگونه معمارانه طراحي کنيم جلد 3 350000
103752 مشاهير معماري جهان نورمن فاستر خاک 118000
103753 اسکيس هاي ژاپني خاک 68000
103754 معماري و محيط شهري خاک 88000
103755 اصول و مباني ترسيم پرسپکتيو خاک خاک 198000
104244 تجزيه و تحليل و نقد شاهکارهاي معماري 230000
104245 معماري اسلامي شکل کارکرد و معني روبرت هيلن براند 350000
104262 طراحي دکوراسيون آشپز خانه 85000
104291 راهنماي کاربردي طراحي نمايشگاه پشوتن 250000
104344 آشنايي با معماري اسلامي ايران پيرنيا 66000
104345 معماري اسلامي قيطاسي سوره مهر سوره مهر 160000
104346 سبک شناسي معماري ايران پيرنيا سروش دانش 320000
104347 هنر و معماري ايران و جهان از کهن ترين زمان تا عصر حاضر 110000
104348 آموزش گام به گام کروکي و راندو در معماري جلد دوم 75000
104349 در جستجوي فضاي گمشده جلد 1 270000
104373 معماري دوره پهلوي اول 55000
104374 معماري جهان اسلام تاريخ و مفهوم اجتماعي آن مولا 450000
104375 آئينه خيال بررسي و تحليل تزئينات معماري دوره قاجار 139000
104376 مدريت کارگاه و نگهداري مصالح و تجهبزات ساختماني 48000
104377 گونه شناسي فضا در شهرسازي دانشگاه هنر 60000
104390 ده کتاب معماري دانشگاه هنر دانشگاه هنر 120000
104400 ماريو بوتا سروش 85000
104418 معرفي هفت معمار با دي وي دي 118000
104421 باغ ايراني حکمت کهن منظر جديد انگليسي 400000
104424 مکتب اصفهان در شهر سازي 90000
104440 آيينه خيال بررسي و تحليل تزئينات معماري دوره قاجار سوره مهر 450000
104441 بازار ايراني 180000
104746 فنگ شويي اداري 25000
104835 مکانهاي عمومي فضاهاي شهري دانشگاه هنر 220000
104879 هنر و معماري اسلامي جلد2 فرهنگستان هنر 350000
104911 آموزش علمي کاربردي ترسيم سايه در معماري 25000
105302 احياي هنرهاي از ياد رفته مباني معماري سنتي در ايران مولا 400000
105304 هندسه ترسيمي 40000
105316 زيبايي شناسي در معماري دولتمند 100000
105319 مجتمع اقامتي کسري 300000
105456 الگوهاي معماري هند فضا و زمان در طرح و تصوير 60000
105466 50 اسکيس از ساختمانها و بناهاي تاريخي بهار بهار 80000
105473 بررسي تطبيقي تجارب مرمت شهري در جهان و ايران 55000
105474 طراحي دکوراسيون اتاق نشيمن 85000
105476 معماري و انديشه نقادانه فرهنگستان هنر 155000
105477 تکنيک ها راندو در معماري علم و دانش 90000
105478 نگاره هاي چوبي مساجد آذربايجان شرقي 190000
105483 معماري فرم فضا نظم با CD مهرازا 90000
105487 اسکيس با مداد برگ نگار 45000
105543 فرهنگ نامه معماري ايران در مراجع فارسي(اعلام) 290000
105547 معنا در معماري غرب فرهنگستان هنر 250000
105548 انسان طبيعت طراحي بازتاب طبيعت در هنر و معماري گفتمان انديشه معاصر 100000
105561 مثل معمارها فکر کنيم ملائک 80000
105587 فرهنگ نامه معماري ايران در مراجع فارسي جلد 1 فرهنگستان هنر 170000
105614 معماري ديجيتال (شيت آرايي) کلهر 380000
105780 ترکيب در معماري راب کرير 98500
105781 معماري اسلامي سمانه قرايي 30000
105786 باوهاس 78000
105788 معماري طراحي داخلي دولتخواه 125000
105789 طراحي داخلي فضا نور عناصر 136000
105790 پرسپکتيو براي دانشجويان رشته هنر آيندگان 60000
105791 آموزش گام به گام کروکي در معماري جلد اول 43000
105792 معماري فرم فضا نظم نشر کتاب وارش کتاب وارش 100000
105797 تاريخ حفاظت معماري روزنه 300000
105807 خلاقيت در فرايند طراحي معماري 1 68000
105808 تمرينات نرم افزارهاي ترسيمي پيک فرهنگ 48000
105809 تمرينات کاربردي اتوکد پيک فرهنگ 48000
105812 آموزش تصويري و کاربردي نرم افزار براي معماران و طراحان کتاب وارش 135000
105815 معماري فرم فضا نظم با CD /دي کي چينگ / سروش دانش 93000
105816 معماري فرم فضا نظم با CD /دي کي چينگ /کتاب آراد 100000
105837 تاملات در هنر و معماري گنج هنر 55000
105842 هنر و معماري ايران در دوره باستان و دوره اسلامي /خليل مشتاق کارآفرينا 300000
105869 ميراث آجرکاري ايران سروش 300000
105870 الگوهاي استاندارد در معماري مهر آزان 155000
105878 معماري و تزئينات اسلامي/دانشمند 55000
105879 سيري در هنر معماري ايران ياوري سيماي دانش 135000
105880 سيري در مباني نظري معماري/معماريان سروش دانش 320000
105881 آشنايي با معماري اسلامي ايران/پيرنيا سروش دانش 300000
105887 هندسه ترسيمي مدرن/دانشگاه هنر دانشگاه هنر 35000
105888 آموزش کروکي معماري/صديق/کلهر کلهر 38000
105889 آموزش اسکيس در معماري و معماري منظره/اميد آذري گنج هنر 45000
105890 هندسه مناظر و مرايا/بينا 48000
105891 معماري فرم پيرداوري گنج هنر 450000
105897 پرسپکتيو براي دانشجويان رشته هنر مظلومي آيندگان 60000
105958 راندو / عفاف 25000
105983 معماري مايا فرهنگستان هنر 46000
105984 راندو معماري/اصول پايه طراحي از مناظر و ساختمان 25000
105987 معماري ايران از آغاز تا قاجاريه انتشارات هم انديشان 70000
105994 تفکر ترسيمي براي معماران و طراحان 170000
106004 راهنماي طراحي استخر سونا جکوزي يزدا 90000
106007 مطالعات موردي 200 پلان مسکوني کاوش پرداز 50000
106009 شناسايي سبک هاي معماري کاوش پرداز 40000
106010 کاربرد مصالح در طراحي منظره با cd کاوش پرداز 65000
106011 راهنماي طراحي باغ کاوش پرداز 55000
106143 معماري ايراني پيرنيا سروش دانش 340000
106192 حفاظت سازه هاي گلين 75000
106218 هندسه و تزئين در معماري اسلامي روزنه 215000
106397 خانه موسوي ميراث معماري روستايي گيلان_گ 190000
106586 معماري اختيار يا سرنوشت روزنه 42000
106772 هندسه ايراني کاربرد هندسه در عمل سروش 140000
106782 شعرباف و آثارش گره و کاربندي جلد دوم 300000
106927 نامه اي به يک معمار جوان 105000
106928 آموزش طرح معماري از کانسپت تا فرم و فضا 295000
106938 معماري داخلي طايفه گالينگور علم معمار 215000
106939 نامه اي به يک معمار جوان طايفه 105000
106941 بيست بنا که هر معماري بايد بشناسد پشوتن 235000
106950 طراحي رستوران و کافي شاپ فخراکيا 150000
106951 اسکيس هاي داخلي رنگي گام به گام فخراکيا 100000
106963 معماري با شيشه پشوتن 250000
106985 اقليم و معماري سيماي دانش 150000
106986 الگوهاي معماري تحليلها و ايده هاي شکل دهنده 90000
106997 معماري سطوح دانشگاه هنر 64000
106998 طرح هاي توسعه کتاب راهنماي عمل صحيح دانشگاه هنر 33000
107021 تکنيک هاي راندو فخراکيا فخراکيا 90000
107054 101 اتاق نشيمن وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي 140000
107099 از ايده تا معماري جلد دوم همام 550000
107106 فرهنگ و دانستنيهاي علمي و عملي براي محافظت سبزان 48000
107110 طراحي رستوران و کافي شاپ گالينگور پشوتن 160000
107138 تجزيه و تحليل آثار معماران مشهور جهان فخراکيا 95000
107140 ساختن شهرهاي مردم پسند روزنه 57000
107177 رساله معماريه فرهنگستان هنر 47000
107197 آموزش اسکيس معماري صديق جلد 4 کسري 450000
107202 طرح هايي از معماري ايران يساولي 140000
107344 راندو با آبرنگ بيهق بيهق 125000
107448 معماري اصفهان-ش 70000
107570 آموزش اسکيس طراحي شهري جلد پنجم صديق کسري کسري 450000
107573 اسکورسيزي کسري کسري 75000
107591 معماري سلولويد حرفه هنرمند کسري 125000
107595 اسکيس و ارائه جلد اول صديق کسري 180000
107605 آفرينش فرم کسري 250000
107627 راندو و طراحي با قلم و مرکب 70000
107666 طرح هاي هندسي اسلامي 40000
107675 تنظيم شرايط همساز با بوم اقليم ايران 95000
107679 اسکيس و راندو در 13 فصل فرهنگسراي ميردشتي 600000
107686 گره و کاربندي 120000
107702 خانه هاي آسماني 350000
107705 پل هاي قديمي ايران 250000
107710 نقش و رنگ در بقعه شيخ صفي الدين اردبيلي 150000
107713 آراتا ايسوزاکي چهار دهه معماري کلهر 145000
107719 مسجد ايراني فرهنگستان هنر 165000
107738 هنر و معماري اسلامي سروش 500000
107764 101 نکته که در مدرسه معماري آموختيم کسري 75000
107768 کروکي روزنه اي رو به فضا 100000
107787 هنر نور و معماري ساخته نور 250000
107788 رهنمون هايي به سوي معماري پايدار 60000
107789 شهرها فرهنگ معماري پايدار 50000
107800 آموزش راندو جلد سوم صديق 450000
107805 مسکن حومه شهر روزنه 95000
107864 نويفرت اطلاعات معماري آزاده 280000
107876 انسان طبيعت معماري گلپرور فرد طحان 220000
107877 دلوز و گاتاري براي معماران (مباني نظري معماري فولدينگ ) طحان 58000
107878 هايديگري براي معماران طحان 58000
107894 آموزش گام به گام کروکي در معماري 150000
107919 آموزش گام به گام راندو در معماري يساولي 280000
107932 راندو با 1700 طرح بهار 50000
108018 خانه عملکرد هاي معماري 10 کسري 400000
108019 مجتمع تجاري عملکرد هاي معماري 8 300000
108020 انسان شناسي مسکن کسري 200000
108021 مجتمع مسکوني عملکرد هاي معماري معماري 1 کسري 300000
108022 هفت گفتگو با تادائو آندو 55000
108023 نافرماني معماري گفتگويي با رنزو پيانو 55000
108026 کتابخانه عملکرد هاي معماري 7 کسري 250000
108043 گنبد و عناصر طاقي ايران رحلي با قاب گويا 1200000
108058 راهنماي کامل معماري از اولين تمدن ها تا عصر حاضر 65000
108082 ماکت سازي علم و دانش کتاب وارش 150000
108162 کروکي معماري دوسالانه برتر 1388-89 65000
108164 زيباشناسي خط در مسجد جامع اصفهان قدياني 700000
108175 نگرشي نو به موزه ها سازمان ميراث فرهنگي 100000
108306 فرم و کالبد در معماري منظر 65000
108351 بوطيقهاي معماري جلد 1 و2 400000
108420 تخت فولا د يادمان تاريخي اصفهان 40000
108424 مجموعه مقالات متون کتيبه هاي دوران اسلامي 25000
108430 مسجد جامع عقيق اصفهان آبان 50000
108432 تزيينات لعابي در معماري ايران قبل از اسلام و دوره اسلامي طراحان هنر 145000
108438 معماري سنتي اندونزي 145000
108441 معماري ايرج کلانتري 300000
108450 هزار سال معماري جهان 290000
108453 ايده   و خلاقيت در معماري ايراني علم معمار 485000
108482 پلان و مقطع جلد 6 320000
108488 فرهنگ معماري و طراحي 80000
108490 بناهاي دوره اسلامي ايران از آغاز تا 1218 ش 300000
108492 خشت و خيال شرح معماري اسلامي ايران سروش 500000
108493 طراحي داخلي و رنگ يساولي 200000
108502 آموزش اسکيس طراحي معماري جلد 4 کسري 350000
108508 معماري خانه هاي ايراني 300000
108548 آشنايي با معماري جهان زارعي 200000
108555 پرادايم معماري الگوريتم کسري 120000
108556 پارادايم معماري الگوريتم کسري 300000
108557 زيبايي شناسي محيط زيست و معماري منظر کلهر 140000
108570 طراحي و ترسيم در معماري 79000
108582 عناصر طراحي بصري معماري منظر دانشگاه تهران 180000
108586 معماري و ديپلمات 78000
108868 تاريخ هنر ايران در دوره اسلامي تزئينات معماري سمت 37500
108869 کاشي و کاربرد آن ماهر النقش سمت 80000
108874 هنر و معماري اسلامي جلد 1 سمت 205000
108883 معماري ايران دوره اسلامي يوسف کياني سمت 175000
108891 تاريخ هنر معماري ايران در دوره اسلامي يوسف کياني سمت 115000
108916 بوم و اقليم ايران به روايت تصوير صديق 220000
108917 فرايند طراحي در آثار معماران معاصر کانسپت کسري و فضوني انبار 1 1390 300000
108930 معماران برتر آرتا ايسوزاکي 145000
108931 رهيافتي به روح و فضا 160000
108959 کاسه سازي 20000
108964 مباني   نظري معماري علم دانش علم و دانش 70000
108967 معماري اسلامي شکل کارکرد و معني روزنه روزنه 440000
109019 مباني نظري مرمت بناها و بافت هاي تاريخي جمال هنر 150000
109023 سنت در معماري رحلي گ 190000
109032 ابنيه سنتي ايران قباديان دانشگاه تهران 450000
109033 بعد پنهان دانشگاه تهران 160000
109034 تجدد فراتجدد و پس از آن در شهرسازي دانشگاه تهران 60000
109035 تحليل فضاهاي شهري بحريني دانشگاه تهران 120000
109036 سيماي شهر دانشگاه تهران 200000
109037 شهرسازي تخيلات واقعيات دانشگاه تهران 250000
109038 فناوريهاي نوين ساختماني دانشگاه تهران 220000
109039 مشق معماري دانشگاه تهران 220000
109040 ميدانهاي شهري معماري و طراحي فضاهاي باز دانشگاه تهران 150000
109041 نانو فناوري در معماري و ساختمان دانشگاه تهران 250000
109042 آموزش اسکيس طراحي منظر جلد 6 کسري 350000
109045 فرهنگ تصويري معماري و ساختمان انگليسي فارسي آهنگ قلم 150000
109046 فروشگاه مجموعه کتب طراحي داخلي کسري 300000
109048 موزه عملکردهاي معماري 6 کسري 400000
109049 هتل عملکردهاي معماري2 کسري 300000
109053 عناصر طراحي داخلي 500000
109055 100 خانه اسليزر 158000
109056 ض 215000
109057 اجزا ساختمان کباري 195000
109059 ديتيلهاي ساختماني کباري 70000
109060 مجتمع آموزشي عملکردهاي معماري9 کسري 300000
109061 مصالح شناسي کباري 75000
109062 نويفرت 2012 اميد انقلاب 185000
109064 مختصر مفاهيم و مباني طراحي داخلي طراحي از نماها و دکوراسيون داخلي فخراکيا 65000
109090 از شار تا شهر تحليلي تاريخي از مفهوم شهر و سيماي کالبدي آن دانشگاه تهران 150000
109091 نويفرت اطلاعات جامع معماري اميد انقلاب 185000
109117 مباني و مفاهيم در معماري معاصر غرب وحيد قباديان دفتر پژوهشهاي فرهنگي 280000
109131 خانه حاجت پور ميراث معماري روستايي گيلان فرهنگستان هنر 200000
109151 کروکي هايي از معماري ايران آلن باياش يساولي 170000
109154 طراحي شهري گونه شناسي رويه ها و طرح ها دانشگاه تهران 250000
109155 مباني سازه براي معماران گلابچي دانشگاه تهران 280000
109156 پرسپکتيو راهنماي نقاشان آرشيتکتها و طراحان 110000
109181 ساختمان ها چگونه عمل ميکنند گلابچي دانشگاه تهران 200000
109182 تئوري مرمت دانشگاه تهران 60000
109183 تکه انگاري فرآيندي در طراحي معماري دانشگاه تهران 90000
109184 روش طرح و ساخت گلابچي دانشگاه تهران 180000
109185 سازه به مثابه معماري کتاب مرجع براي معماران دانشگاه تهران 120000
109186 مرمت شهري تعاريف نظريه ها دانشگاه تهران 200000
109228 تاسيسات الکتريکي در معماري طراحان هنر 175000
109229 تاسيسات مکانيکي معماري سلطاندوست يزدا 260000
109249 انگليسي براي دانشجويان رشته معماري فرهادي سمت 60000
109250 انگليسي براي دانشجويان رشته معماري رستگارپور سمت 95000
109253 معماري همگون با ساختارهاي جانوري کسري 180000
109278 مديريت و حکمروايي شهري دانشگاه هنر 110000
109283 معماري ايران اجراي ساختمان زمرشيدي زمرد 150000
109284 مقدمه اي بر مباني برنامه ريزي شهري علم و صنعت 135000
109298 تاريخ شکل شهرتا انقلاب صنعتي علم و صنعت 240000
109299 محيط هاي پاسخده علم و صنعت 190000
109300 معماري غرب ريشه ها و مفاهيم هنر معماري قرن 480000
109301 آنتوني گائودي هنر معماري قرن 60000
109302 اصول و ضوابط شهر سازي و معماري مختار پور هنر معماري قرن 70000
109303 لوکور بوزيه مشاهير معماري 13 هنر معماري قرن 78000
109304 ماريو بوتا مشاهير معماري14 هنر معماري قرن 180000
109305 معماري معاصر ايران باني مسعود هنر معماري قرن 600000
109313 حس وحدت نقش سنت در معماري ايراني علم معمار 200000
109314 مباني آموزش معماري رويکردي بر معماري ايراني چپر 75000
109327 پنج معمار علم معمار 85000
109340 معماري کليسا سيماي دانش 220000
109360 پورتفوليوراهنماي دانشجويان معماري 100000
109401 کروکي معماري دوسالانه آثار برتر 1390-91 کسري 150000
109402 مجتمع فرهنگي عملکردهاي معماري 5 کسري 300000
109415 شکل شهر منسجم امير کبير 36000
109428 اطلاعات معماري نويفرت نهري با سي دي سيماي دانش 320000
109457 خط بنايي محمود ماهر النقش 800000
109458 آشنايي با معماري معاصر از شرق تا غرب علم معمار 265000
109459 تاريخ معماري جهان خاک 580000
109460 کاربرد تزئينات در معماري قرن بيستم علم معمار 145000
109467 آسايش در پناه معماري همساز با اقليم دانشگاه شهيد بهشتي 150000
109468 فرآيند طراحي شهري بحريني دانشگاه تهران 200000
109469 قصه شهر حبيبي دانشگاه تهران 80000
109477 معماري آرکي تايپي دانشگاه تهران 320000
109496 مرمت گران سنتي اصفهان انتشارات سازمان فرهنگي شهرداري اصفان 250000
109497 آثار و ابنيه تاريخي اصفهان شهرداري اصفهان 100000
109500 بازار بزرگ اصفهان انتشارات سازمان فرهنگي شهرداري اصفان 95000
109501 باغ هاي چوبي انتشارات سازمان فرهنگي شهرداري اصفان 40000
109502 کلک دوست ده مقاله در هنر و معماري انتشارات سازمان فرهنگي شهرداري اصفان 25000
109503 مجموعه گفتارهاي معماري انتشارات سازمان فرهنگي شهرداري اصفان 43000
109505 از نقش و نگار در ديوار شکسته انتشارات سازمان فرهنگي شهرداري اصفان 45000
109521 اجراي ساختمان عناصر جزئيات جلد ا زمرشيدي 200000
109522 اجراي ساختمان عناصر جزئيات جلد 2 زمرشيدي 190000
109523 ساختمانهاي فولادي گلابچي 125000
109526 مرمت آثار معماري شناخت آسيب شناسي فن شناسي دانشگاه تهران 600000
109535 گره چيني حميد طوجي ارمغان 125000
109554 فنگ شويي به زبان ساده 65000
109583 مرفولوژي شهري دانشگاه هنر 55000
109588 معمار نوين نگرشي نو به معماري 40000
109590 هندسه فضاي انساني بررسي آثار تادئو آندو 50000
109591 معماري و راز جاودانگي(شهيد بهشتي) روزنه 195000
109592 هنر و معماري ايران آشنايي با هنر و پديده هاي معماري ايران سبحان نور 90000
109593 مجموعه شيخ صفي الدين اردبيلي 95000
109596 پلانهاي معماري و اصول طراحي صدر سيماي دانش 250000
109600 حفاظت اضطراري يک بناي تاريخي 90000
109602 دايره المعارف معماري و شهرسازي مصور 250000
109655 طراحي اقليمي کنت لبز قباديان دانشگاه تهران 200000
109657 آفرينش نظريه معماري عيني فر دانشگاه تهران 250000
109658 استاتيک کاربردي 130000
109690 گچ بري احياي هنرهاي از ياد رفته مطيفي فرد 50000
109731 کلاس تخصصي اسکيس مات راني يساولي 150000
109736 آرايه هاي گچي ئر آثار تاريخي قم 100000
109753 پشم و لگد از همه نوع کسري 400000
109754 تاريخ مختصر معماري انگلستان مارليک 220000
109758 سازه هاي بتن جلد اول 240000
109759 سازه هاي بتن جلد دوم 230000
109765 طاق و قوس در معماري ايران   حسين زمرشيدي 500000
109785 اتاق هاي 101 هتل بيهق 550000
109787 چگونه اسکيس بزنيم به سادگي بيهق 200000
109803 سبک مدرن سادگي 70000
109807 راهنماي ترسيم پرسپکتيو اصول نظري و کاربري 65000
109849 اطلاعات معماري نويفرت 2017 احمدي نژاد طحان 300000
109854 يادداشت هايي بر ترکيب فرم روزنه 75000
109886 سبکهاي جهاني مبلمان از کلاسيک تا مدرن 300000
109926 ترسيم معماري فرهنگ بصري روش ها و شيوه ها پرهام 230000
109976 تاريخچه معماري و ساختمان سازي 80000
109986 معماري اسلامي در قاهره فرهنگستان هنر 155000
110034 دانشنامه هنر و معماري ايران بر اساس فرهنگ گروو فرهنگستان هنر 690000
110039 نظريه هاي پسامدرن در معماري نشر ني 138000
110046 اصفهان شهر نور دانشگاه آزاد خوراسگان 300000
110047 خانه هاي اصفهان مريم قاسمي دانشگاه آزاد خوراسگان 320000
110048 معماري معاصر ايران قباديان علم معمار 550000
110074 معماري و راز جاودانگي روزنه روزنه 250000
110075 درک رفتار سازه ها دانشگاه تهران 250000
110105 مرجع کامل ترسيم در معماري بيهق 230000
110324 خانه هاي ارامنه جلفاي نو اصفهان فرهنگستان هنر 52000
110361 بارگذاري سازه ها 270000
110364 مفهوم سکونت آگه 150000
110368 اسکيس در ساختمان هاي عمومي يساولي 150000
110393 ترکيب هاي جسورانه در طراحي داخلي هنر معماري قرن 350000
110394 نورپردازي بي نقص در طراحي فضاي مسکوني هنر معماري قرن 200000
110398 همنشيني رنگ ها در خانه بيهق 400000
110424 جزوه 12 درس مرمت 250000
110427 مسجد جامع اصفهان فرهنگستان هنر 395000
110429 فرهنگ ده هزار واژه عمران 25000
110458 هزار سال معماري جهان هنر معماري قرن 560000
110459 تنظيم شرايط محيطي کارداني به کارشناسي و ارشد جلد 1 طحان 45000
110460 تنظيم شرايط محيطي کارداني به کارشناسي و ارشد جلد 2 طحان 55000
110486 معماري شهرسازي و شهر نشيني ايران در گذر زمان يساولي 350000
110497 بيان آب در معماري منظر طحان 340000
110498 معماري مساجد مدرن و معاصر طحان 350000
110499 طراحي مهدکودک با نگاهي به تقدس در معماري ايراني طحان 265000
110500 معماري جهان اسلام قبل از ايران طحان 87000
110501 معماري جهان اسلام بعد از ايران طحان 87000
110509 معمارانه 1 آرتور اميدآذري اشراقي 400000
110510 معمارانه 2 آرتور اميدآذري اشراقي 400000
110511 معمارانه 3 آرتور اميدآذري اشراقي 300000
110512 معماري در دل ماست علم معمار 265000
110513 معماري فرم فضا نظم قراگزلو دانشگاه تهران 280000
110515 طرح معماري طراحي خانه مسکوني فاطمي 120000
110518 فضا زمان معماري مزيني علمي و فرهنگي 380000
110536 طراحي بيمارستان اصول و مباني طراحي داخلي بيمارستان هنر معماري قرن 300000
110539 مقدمه اي بر طراحي نواحي مسکوني 160000
110561 طراحي داخلي واحدهاي مسکوني با سي دي 320000
110566 آهن تزئيني خاک 48000
110567 باهاوس 1933-1919 خاک 78000
110568 گستره هاي معماري فضا 189000
110569 معماري مهدکودک و مدارس پيش دبستاني 180000
110586 دايره المعارف ديتيل ساختمان هاي مسکوني معاصر کتاب وارش 350000
110587 اصول برنامه ريزي و طراحي معماري بناهاي فرهنگي متفرقه 178000
110588 تحليل فضاهاي شهري رزقي متفرقه 98000
110589 اسکيس هاي سريع ميردشتي 200000
110591 فصلنامه هنر و معماري قرن 30 هنر معماري قرن 100000
110596 بيان معماري صديق کسري 150000
110607 مدرنيسم در طراحي معماري هزاره سوم آذرخش 175000
110634 باغ هاي ايران و کوشک هاي آن علمي و فرهنگي 50000
110646 سروستان مجموعه معماري ايران از بدو شکل گيري تا اسلام سبحان نور 35000
110648 طراحي داخلي از معماري تا دکوراسيون داخلي پرهام 280000
110649 طراحي موزه در ايران و جهان هنر معماري قرن 300000
110659 جلوه گري نقوش هنري در هنرهاي سنتي ايران نور حکمت 525000
110662 فصلنامه هنر و معماري 24 هنر معماري قرن 75000
110663 فصلنامه هنر معماري 23 هنر معماري قرن 70000
110664 فصلنامه هنر معماري 29 هنر معماري قرن 100000
110665 فصلنامه هنر و معماري 26 هنر معماري قرن 75000
110667 قوانين ساخت و ساز شهري هنر معماري قرن 200000
110712 رستوران   مجموعه کتب طراحي داخلي کسري 300000
110721 بناهاي چهارتاقي ايران 100000
110732 مرجع کامل معماري داخلي بيهق 250000
110733 نقشه کشي معماري براي مبتديان بيهق 200000
110753 شهر دانشگاه هنر دانشگاه هنر 15000
110756 مرجع کامل معماري داخلي بيهق 250000
110814 چگونه معماري کنيم کسري 80000
110817 واژه نامه مصور معماري و ساختمان 160000
110824 صد خانه صد پلان رحلي با قاب 700000
110826 تئوري شکل شهر دانشگاه تهران 130000
110827 طراحي مفهومي ساختمان هاي بلند دانشگاه تهران 450000
110828 مباني طراحي ساختمان هاي بلند دانشگاه تهران 550000
110829 معمار مهندس ساختار دانشگاه تهران 45000
110830 باز زنده سازي بناها و شهرهاي تاريخي دانشگاه تهران 220000
110831 باز آفريني شهرها ميراثي براي آينده دانشگاه تهران 150000
110833 دگرگوني شهر طبيبيان دانشگاه تهران 55000
110834 سازه هاي پارچه اي کششي دانشگاه تهران 140000
110835 شبکه ارتباطي در طراحي شهري دانشگاه تهران 150000
110836 طراحي فضاي آموزشي با رويکرد انعطاف پذيري دانشگاه تهران 70000
110837 نگاهي به مباني معماري از فرم تا مکان دانشگاه تهران 150000
110838 پل هاي ايران و جهان دانشگاه تهران 150000
110840 تحليل سازه ها عادلي جلد 1 دانشگاه تهران 75000
110841 طراحي ساختمان هاي بتني دانشگاه تهران 200000
110842 طراحي شهر خرد دانشگاه تهران 100000
110843 فناوري اطلاعات در مهندسي ساختمان و مديريت پروژه دانشگاه تهران 120000
110844 معماري ديجيتال گلابچي دانشگاه تهران 150000
110845 معماري و روشنايي دانشگاه تهران 90000
110856 مبادي ورودي شهر 198000
110870 اطلس معماري لوتس نشر لوتس 250000
110872 آشنايي با طراحي معماري فلسفه و کانسپت 135000
110876 ماکت سازي خاک خاک 128000
110880 درآمدي   بر شناخت معماري روستايي ايران دانشگاه شهيد بهشتي 150000
110881 تاريخ مختصر شهر و شهر نشيني در ايران 105000
110882 آموزش جامع نرم افزار تيريدي مکس کنعاني علم معمار 230000
110883 طراحي فضاهاي تجاري هنر معماري قرن 300000
110884 طراحي   کتابخانه در ايران و جهان هنر معماري قرن 380000
110885 کتاب سال آثار برگزيده دانشجويان معماري دانشگاه تهران دانشگاه تهران 285000
110887 کنکور کارشناسي ارشد معماري دروس فني ساختمان 1 راهيان ارشد راهيان ارشد 120000
110888 کنکور کارشناسي ارشد معماري دانش فني معماري 2 راهيان ارشد راهيان ارشد 230000
110889 کنکور کارشناسي ارشد زبان تخصصي معماري 4 راهيان ارشد راهيان ارشد 160000
110890 کنکور کارشناسي ارشد مجموعه معماري دروس تاريخ و مباني نظري 5 راهيان ارشد راهيان ارشد 220000
110891 کنکور کارشناسي ارشد معماري درک عمومي معماري 6 راهيان ارشد راهيان ارشد 150000
110892 کنکور کارشناسي ارشد معماري درک عمومي معماري منظر 7 راهيان ارشد راهيان ارشد 230000
110893 کنکور کارشناسي ارشد مجموعه معماري مجموعه سوالات کنکور سراسري 8 راهيان ارشد راهيان ارشد 220000
110894 کنکور کارشناسي ارشد بانک سوالات مجموعه معماري 9 راهيان ارشد راهيان ارشد 190000
110895 کنکور کارشناسي ارشد بانک نکات مجموعه معماري 10 راهيان ارشد راهيان ارشد 190000
110896 کنکور کارشناسي ارشد معماري دروس فني ساختمان 12 راهيان ارشد راهيان ارشد 150000
110897 کنکور کارشناسي ارشد مهندسي معماري 13 راهيان ارشد راهيان ارشد 210000
110898 کنکور کارشناسي ارشد معماري 14 راهيان ارشد راهيان ارشد 180000
110899 کنکور کارشناسي ارشد بانک سوالات مهندسي معماري 15 راهيان ارشد راهيان ارشد 200000
110900 شهر انساني علم معمار 235000
110901 روند شکل گيري فرم موسوي علم معمار 350000
110902 طراحي در معماري داخلي طايفه علم معمار 295000
110903 سرشت نظم جلد اول 280000
110904 سرشت نظم جلد دوم 185000
110906 آموزش نرم افزار v ray خاک 88000
110908 زندگي دوباره سنگ ها دانشگاه آزاد خوراسگان 170000
110909 کارگاه برنامه ريزي شهري شيعه علم و صنعت 150000
110910 اصل ها و خوانش معماري ايراني فضا 490000
110911 بوم شهر فضا 54000
110912 تکنولوژي مرمت معماري فضا 300000
110913 حريم گذاري بر ثروت هاي فرهنگي ايران فضا 60000
110914 ريشه ها و گرايش هاي نظري معماري فضا 270000
110915 معماري اکوسيستمي تعادل محيطي در شهر فضا 360000
110916 معماري و موسيقي فضا 180000
110917 نخستين شهر فضا 120000
110919 نگاهي به پيدايي معماري نو در ايران فضا 400000
110920 وجود و آينده مراکز مسکوني تاريخي فضا 42000
110921 شهر سراب فضا 180000
110922 فارابي و سير شهروندي در ايران فضا 100000
110923 شکل گيري معماري در تجارب ايران و غرب فضا 400000
110925 الگوهاي معماري هند فضا و زمان در طرح و تصوير فرهنگستان هنر 60000
110926 باز طراحي پارک هاي شهري کلهر 300000
110927 اصول و روش هاي برنامه ريزي منطقه اي دانشگاه تهران 140000
110928 نظريه در معماري منظر 80000
110941 زبان تخصصي معماري مهدوي نژاد جهاد دانشگاهي تهران 280000
110942 شهرنشيني در جهان سوم منظر جديد دانشگاه هنر 25000
110943 هندسه تشريحي دانشگاه هنر 80000
110944 زندگي اجتماعي در فضاهاي شهري کوچک دانشگاه هنر 100000
110945 طبيعت کيمياي معماري گلدسته 200000
110946 آيين شهرسازي پايدار 125000
110958 نقد بازي کسري 180000
110963 اصول طراحي فضا 70000
111015 نوسازي و بهسازي شهري سمت 70000
111022 فصلنامه هنر معماري 31 هنر معماري قرن 100000
111025 هم نشيني رنگ ها در فضاي خانه 95000
111043 برنامه ريزي کاربري اراضي شهري سمت 85000
111057 زيبايي شناسي در معماري شهيد بهشتي دانشگاه شهيد بهشتي 250000
111058 معماري ايراني نيارش 2جلذي نغمه نو انديش 500000
111061 هنر و معماري در دوره قاجاريه 160000
111082 تاريخ مهندسي 400000
111146 تعامل تکنولوژي و معماري دانشگاه تهران 350000
111148 تجزيه و تحليل ده اثر از پنجاه سال معماري معاصر ايران فيضي 95000
111155 از زمان و معماري مزيني شهيدي 185000
111156 تنظيم شرايط محيطي ساسان مرادي شهيدي 150000
111157 تاريخ هنر و معماري ايران و جهان مزيني طحان 800000
111158 معماري ايراني ايرج افشار 1 جمال هنر 235000
111159 معماري ايراني ايرج افشار 2 طحان 180000
111160 ساختمان ها با من حرف ميزنند عيسي حجت علم معمار 235000
111161 نظريه هاي نوين در مديريت پروژه گلابچي دانشگاه تهران 200000
111162 جزئيات ارتقا دهنده معماري گلابچي دانشگاه تهران 450000
111163 کاربرد نرم افزارهاي ترسيمي براي معماران و مهندسين 285000
111164 درس گفتارهايي در مباني نظري معماري علم معمار 300000
111165 طراحي داخلي چيست؟ علم معمار 275000
111168 سنت و بدعت در آموزش معماري دانشگاه تهران 120000
111169 احياي بافت شهري تاريخي با رويکرد مشارکت دانشگاه تهران 140000
111173 مفاهيم کليدي در مطالعات شهري 120000
111177 مشاهير معماري چگونه طراحي مي کنند 250000
111190 طراحي داخلي به سبک رويايي کتاب پديده 300000
111209 بيان معماري با اسکيس و راندو شلفين 160000
111217 آموزش اسکيس 5 دياگرام ها کلهر 340000
111230 مساجد اوليه ايران از آغاز تا دوره حکومت سلجوقيان پازينه 350000
111241 چرا معماري مهم است؟ هنر معماري قرن 350000
111246 فصلنامه هنر و معماري قرن 32 هنر معماري قرن 120000
111248 کامران ديبا و معماري انسان دوستانه هنر معماري قرن 500000
111251 نقوش در هنرهاي سنتي هندسه نقوش فخراکيا 165000
111253 ارسي پنجره هاي رو به نور سمت 65000
111254 اصول و مباني ترسيم پرسپکتيو يک نقطه اي بيهق 220000
111255 رستوران موفق بيهق 90000
111256 طراحي با ماکت با استفاده از پرينترهاي سه بعدي بيهق 270000
111271 فرآيند حرفه اي شدن در معماري داخلي دانشگاه هنر 152000
111296 انسان طبيعت معماري داريوش 250000
111298 ايده هايي براي طراحي نما 230000
111304 مکتب اصفهان در شهرسازي دستور زبان شالوده شهري وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي 150000
111305 شهر اسلامي رحلي وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي 800000
111310 معماري ايراني از نگاه تصوير وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي 380000
111314 طراحي داخلي نور و رنگ در دکوراسيون فخراکيا 380000
111316 آموزه هاي مرمت ابنيه تاريخي 280000
111325 تکنيک هاي راندو پرزانته در معماري بيهق 300000
111347 طراحي داخلي ليلا رضايي کتاب وارش 350000
111349 مصالح ساختماني احمد حامي دانشگاه تهران 50000
111428 معماري و شهرسازي در قرن بيستم اعتضادي دانشگاه شهيد بهشتي 130000
111502 مکتب اصفهان زبان طراحي شهري در شهرهاي کهن دفتر پژوهشهاي فرهنگي 350000
111503 فلسفه و معماري سلطان زاده دفتر پژوهشهاي فرهنگي 85000
111504 فضاهاي ورودي در معماري سنتي دفتر پژوهشهاي فرهنگي 61000
111505 فضاهاي شهري در بافت هاي تاريخي ايران دفتر پژوهشهاي فرهنگي 144000
111506 نور در معماري قديم ايران دفتر پژوهشهاي فرهنگي 550000
111507 گفتگو با معمار جوان دفتر پژوهشهاي فرهنگي 56000
111508 باغ هاي ايراني اسلامي دفتر پژوهشهاي فرهنگي 350000
111511 ميراث معماري مدرن ايران دفتر پژوهشهاي فرهنگي 138000
111591 ساختارشناسي بيرونه هاي ارگ ميبد 38000
111662 استانداردهاي جامع معماري داخلي و طراحي فضا شهر آب 690000
111677 اينم ايده ايه پرهام 400000
111678 آموزش راندو پيشرفته 21 جلسه آموزش کسري 450000
111679 ايزديار آهي مجموعه اسکيس ها و بداهه نگاري هاي معماري 400000
111681 طراحي شهري مفاهيم و کروکي ها سروش دانش 180000
111696 آمودهاي معماري ايران در دوره اسلامي سروش دانش 100000
111697 مباني فيزيک ساختمان 1 آکوستيک 160000
111698 مباني فيزيک ساختمالن 4 سرمايش غيرفعال 100000
111699 مباني فيزيک ساختمان5 نور روز 130000
111730 معماري ايراني از نگاه تصوير وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي 500000
111741 امامزادگان تجلي گاه هنر قدسي وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي 420000
111742 چونان دري گشوده به بهشت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي 450000
111748 حرمت حرم وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي 340000
111749 امام زادگان و حيات فرهنگي مروري بر نقش فرهنگي وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي 300000
111758 بيهوده سخن مولا 70000
111759 خاطرات استاد حسين لرزاده مولا 50000
111760 معماري محيط چاپخانه 120000
111761 درآمدي بر طراحي محوطه مجموعه هاي مسکوني سمت 95000
111765 روان شناسي محيط سمت 105000
111767 برنامه ريزي شهرهاي جديد سمت 40000
111822 ژان ژنه ومعماري خلا نشر ني 250000
111857 چگونه شهرساز شويم دانشگاه تهران 200000
111858 روش هاي تحقيق در معماري دانشگاه تهران 280000
111859 زبان فضا دانشگاه تهران 100000
111860 فن شناسي معماري ايران دانشگاه تهران 400000
111861 گزيده منظر شهري طبيبيان دانشگاه تهران دانشگاه تهران 100000
111862 اصول و روشهاي پاکسازي بدنه هاي شهري تاريخي دانشگاه تهران 100000
111863 کاربري پژوهش هاي آزمايشگاهي در حفاظت و مرمت بناهاي تاريخي دانشگاه تهران 56000
111898 معماري فرامرز شريفي آبان 800000
111913 برداشت از بناهاي تاريخي پرهام 185000
111915 گذري بر معماري متقدم مسلمانان فرهنگستان هنر 450000
111953 آفت هاي حشره اي در موزه ها انتشارات گلدسته 17000
112028 فصلنامه هنر و معماري 33 هنر معماري قرن 120000
112057 روضه وحيد آفاق 70000
112065 تادائو آندو مشاهير معماري 1 هنر معماري قرن 100000
112068 روح مکان به سوي پديدار شناسي معماري 180000
112070 آرايه هاي معماري بقعه پيربکران انتشارات گلدسته 85000
112083 طراحي مسکن بر پايه سبک زندگي کسري 100000
112085 ديتيل هاي ساختماني و روش اجراي آن اسفندياري فرهنگ متين 270000
112086 چشمان پوست معماري و ادراکات حسي پرهام 100000
112088 مقدمه اي بر تاريخ شفاهي معماري ايران قيومي روزنه 100000
112113 ابر معمار هستي آفرينش معماري يزدا 135000
112116 فصلنامه هنر و معماري 34 120000
112123 انسان شناسي شهري ناصر فکوهي نشر ني 200000
112139 دوفصلنامه معماري ايران ما 6 150000
112141 زيبايي شناسي در معماري آبان آبان 250000
112156 حفاظت و پايداري در شهرهاي تاريخي دانشگاه تهران 160000
112157 مباني طراحي شهري رضازاده علم و صنعت 95000
112169 فضا معماري و فلسفه يساولي 225000
112178 مقدمه اي بر تکنيکهاي ويژه حفاظت و مرمت بناهاي تاريخي ميراث کتاب 100000
112179 از آشوب ادراک تا شناخت معماري سيماي دانش 385000
112182 گچ کاري درجه 1 و 2 گروه عمران اتحاد 65000
112197 در آمدي بر نظريه هاي برنامه ريزي با تاکيد بر برنامه ريزي شهري دانشگاه شهيد بهشتي 250000
112207 جلوه هايي از بهشت گنبد در معماري اروپا آذرخش 190000
112208 خلاقيت در فرآيند طراحي 2 180000
112216 طراحي فضاي فرهنگي هنر معماري قرن 640000
112217 استانداردهاي تايم سيور براي معماري منظر 2 جلدي آذرخش 550000
112218 پارادايم هاي پرديس جهاد دانشگاهي تهران 400000
112225 پويه شناسي صور معماري نيروهاي ادراک بصري در معماري سمت 85000
112226 الگوهاي فرانوگرايي در برنامه ريزي شهري 140000
112227 باغهاي ايران غلامرضا نعيما 350000
112271 پرسپکتيو سايه انعکاس آبان 110000
112281 مباني ترسيم پرسپکتيو به روش بصري در معماري 240000
112282 معماري فرم فضا نظم کمالي نسب 280000
112318 فرهنگ تصويري معماري و مکان ها 50000
112329 دوازده درس مرمت وزارت راه و شهرسازي 140000
112354 مبلمان شهري مسائل و چالش ها نشر دانشگاهي 270000
112378 آثار معماري قدسي مجموعه مقالات زمان 450000
112383 باز آفريني شهري حناچي دانشگاه تهران 200000
112384 حفاظت معمارانه دانشگاه تهران 140000
112393 راندو و يادداشت هاي من از معماري ايران يساولي 90000
112423 اسلام هنر و معماري هرمز رياحي پيکان 1500000
112437 معماري ايران پوپ انگليسي 180000
112440 راهنماي جامع اتوکد 2015 آيلار 420000
112448 مسجد هنر و معماري اسلامي زندي پژوهشگران نشر دانشگاهي 56000
112459 رواق نظر ده مقاله در معماري فرهنگستان هنر 135000
112492 مرجع کاربردي رويت 110000
112503 مجله دکوراسيون داخلي 2007 100000
112504 مجله دکوراسيون داخلي 2006 100000
112509 اسکچينگ آبان آبان 250000
112513 طراحي و معماري فضا هاي آموزشي شاطريان سيماي دانش 180000
112517 مباني برندينگ مليسا ديويس فرهنگسراي ميردشتي 330000
112527 طراحي صنعتي چيست ميردشتي 500000
112528 مروري بر تاريخ طراحي صنعتي ميردشتي 295000
112535 طراحي مکان هاي اداري و تجاري 330000
112550 اصول و روشهاي مستند سازي بناها و محوطه هاي تاريخي دانشگاه تهران 400000
112559 شناخت مفاهيم بنيادي معماري جلد 1 سايه بان هنر 185000
112560 شناخت مفاهيم بنيادي معماري جلد 2 سايه بان هنر 185000
112562 معماري صدر اسلام در قلمرو ايالت فارس مارليک 200000
112563 هنر و معماري در اديان جهان مارليک 300000
112640 رازهاي اسکيس سيماي دانش 380000
112644 فضا هاي ورودي خانه هاي تهران قديم دفتر پژوهشهاي فرهنگي 140000
112645 ژئويلتيک تاريخي ايران 50000
112681 کاروانسراهاي ايران زمين پازينه 150000
112688 نقوش و کتيبه هاي مساجد جامع گلپايگان اردستان و زواره انتشارات گلدسته 150000
112706 آفرينش محلات و مکان ها در محيط انسان ساخت دانشگاه تهران 150000
112707 تسهيل دسترسي به بناها و مناظر تاريخي براي کم توانان جسمي دانشگاه تهران 120000
112708 دانش اقليمي طراحي معماري دانشگاه شهيد بهشتي 150000
112710 زبان اقليمي در طراحي محيطي پايدار دانشگاه شهيد بهشتي 145000
112712 مديريت باز آفريني شهري چشم انداز جهاني دانشگاه تهران 150000
112713 مخاطرات اقليمي ايران سمت 85000
112715 جغرافياي روستايي ايران سمت 75000
112718 اقليم شناسي مناطق خشک سمت 125000
112770 ماهيت معماري دفتر پژوهشهاي فرهنگي 45000
112772 گذر و خانه در بافت سنتي دزفول دفتر پژوهشهاي فرهنگي 125000
112774 روند معماري داخلي کلهر 300000
112777 راهنماي طراحي منظر در شهر دانشگاه هنر 400000
112793 مرمت شهري در بافتهاي تاريخي ايران دانشگاه تهران 150000
112794 نور در معماري داخلي فاطمه کاتب دانشگاه الزهرا 150000
112819 تاسيسات مکانيکي سلطان دوست ويرايش چهارم يزدا 275000
112829 احضاييه خانه ها و محلات اصفهان انتشارات سازمان فرهنگي شهرداري اصفهان 120000
112832 شهر عقل مدار انتشارات سازمان فرهنگي شهرداري اصفهان 140000
112833 شهر زيبا مباني عوامل معيارها انتشارات سازمان فرهنگي شهرداري اصفهان 180000
112839 کارخانه هاي مرمت شده ايران و جهان سازمان ميراث فرهنگي 1300000
112840 ميراث معماري صنعتي معاصر دوره 5 جلدي سازمان ميراث فرهنگي 6000000
112841 ميراث معماري صنعتي يزد دوره 2 جلدي سازمان ميراث فرهنگي 3000000
112854 ده حکايت معماري روزنه 95000
112864 آموزش نما و برش در معماري و عمران به کمک نرم افزار اتو کد 180000
112869 فضاي عمومي معاصر نقد و طبقه بندي آن طحان 78000
112903 مديريت در محوطه هاي ميراث جهاني دانشگاه تهران 150000
112952 حفاظت از بناهاي تاريخي فيلدن طحان 340000
112961 سيستم هاي ساختماني گلابچي دانشگاه تهران 400000
112962 اتمسفر پرهام 150000
112974 طبيعت منبع الهام بررسي و نقد آثار سانتياگو کالاتراوا دانشگاه تهران 150000
112991 معماري ايران مصالح شناسي سنتي زمرشيدي 45000
113000 طراحي شهري جان لنگ بحريني دانشگاه تهران دانشگاه تهران 250000
113003 چگونه زندگي همگاني را مطالعه کنيم علم معمار 375000
113010 باغ هاي اسلامي معماري طبيعت و مناظر روزنه 295000
113023 آمودهاي ايراني شناخت آسيب شناسي و مرمت 260000
113026 مفاهيم پايه در معماري بيمارستان سروش دانش 230000
113029 اصول طراحي آموزشگاه موسيقي طحان 80000
113030 اصول طراحي مدرسه موسيقي براي کودکان طحان 80000
113039 انديشيدن در باره فضا دفتر پژوهشهاي فرهنگي 260000
113047 مديريت کارگاه و نگهداري مصالح و تجهيزات ساختماني روزنه 195000
113049 انديشه هاي اروپايي مرمت در دهه 1940 تا 1980 60000
113050 راهنماي مطالعه اصولي بناهاي تاريخي و عوامل آسيب در آنها 40000
113055 معماري اختيار يا سرنوشت روزنه 125000
113061 معماري انديشي زومتور حرفه هنرمند 150000
113063 اشنايي با مفاهيم پايه سازه در معماري دانشگاه هنر 160000
113070 نخستين کتيبه ها در معماري دوران اسلامي ايران فرهنگستان هنر 420000
113074 برنامه دهي معماري دورک دانشگاه تهران 280000
113082 تعمير و نگهداري ساختمان زمرشيدي 150000
113083 رويکردي به سوي طراحي شهري روش ها و فنون علم و صنعت 135000
113084 سير انديشه هاي معماري مهدوي نژاد جهاد دانشگاهي تهران 270000
113085 انسان طبيعت معماري لفافچي عصرکنکاش 140000
113090 راهنماي انگليسي براي دانشجويان معماري فرهادي 70000
113091 رسم فني و پرسپکتيو در طراحي معماري موسويان 450000
113092 روش تحقيق در مطالعات شهري کسري 180000
113099 تجزيه تحليل 20 اثر از 100 سال معماري جهان فيضي علم و صنعت 180000
113100 تکنيک ها و روش هاي طراحي شهري ماتين 165000
113101 طراحي شهري از روانشناسي محيطي تا رفاه اجتماعي طحان 75000
113102 طراحي شهري براي قرن شهري مکان سازي براي مردم دانشگاه تهران 240000
113103 عناصر و جزئيات اجراي ساختمان روحي زاده عصرکنکاش 230000
113231 101 نکته اي که در مدرسه معماري آموختم سروش دانش سروش دانش 100000
113254 طراحي داخلي واحد هاي تجاري 350000
113284 مقاومت مصالح کاربردي دانشگاه تهران 200000
113285 معماري بايونيک گلابچي دانشگاه تهران 500000
113286 طراحي لرزه اي براي معماران گلابچي دانشگاه تهران 220000
113287 سازه هاي مشبک فضايي گلابچي دانشگاه تهران 120000
113366 مصالح هوشمند و فناوريهاي جديد خاک 98000
113415 معماري توبره اي ابزار روش فن خاک خاک 198000
113489 موزه 2 عملکردهاي معماري 6 کسري 300000
113490 نگاهي بر معماري اسلامي در جهان سليمي 380000
113496 مجموعه پلان هاي عمومي نهري سيماي دانش 295000
113497 معماري معاصر مساجد 250000
113513 سير تحول معماري ايران از آغاز دوران اسلامي تا دوره تيموري سروش دانش 225000
113514 شهر بازي 150000
113515 طراحي شهري خيابان ها الگوها و نظريه ها 205000
113516 طراحي نورپردازي براي محيط هاي آموزشي 120000
113523 هنر و معماري سرزمين هاي اسلامي کارنگ 5000000
113526 باغي ميان دو خيابان کامران ديبا 270000
113527 هندسه مناظر و مرايا موسوي علم و دانش 70000
113531 برج رادکان 100000
113532 خود آموز مقدماتي طراحي فضاي سبز 75000
113533 طراحي روشنايي 200000
113534 فناوري ساختمان هاي بتني 150000
113535 فناوري ساختمان هاي فولادي 150000
113536 سقف و سقف سازي 75000
113537 آيين نامه ليد مرجعي براي امتياز دهي 100000
113538 فرم فضا و نظم در معماري ايران فيضي 185000
113539 مباني طراحي معماري معماريان 120000
113540 راهنماي بام سبز 70000
113541 طراحي تفرجگاههاي طبيعي 72000
113542 ويدئو اکولوژي 125000
113543 اتصال شهر فراکتال 55000
113544 جداره هاي شهري طباطبايي 108000
113545 تصوير ذهني ارزيابانه 98000
113546 ترس در فضاي شهري 75000
113559 2060689 Islamic geometric patterns ويژه نشر 850000
113566 Islamic geometric design 2060447 ويژه نشر 2500000
113587 Persian art and architecture 2060334 ويژه نشر 3000000
113605 گنجنامه بناهاي مذهبي تهران جلد سوم دانشگاه شهيد بهشتي 1000000
113606 گنجنامه خانه هاي اصفهان جلد چهارم دانشگاه شهيد بهشتي 1000000
113610 روستائيان سيلک جموعه مقاله هاي طرح بازنگري سيلک سازمان ميراث فرهنگي 100000
113611 فن آوري تاق در خاور کهن سازمان ميراث فرهنگي 350000
113612 ابيانه يک روستا يک محله يک بنا سازمان ميراث فرهنگي 100000
113613 موزه هاي جديد موزه ها و معماري مدرن سازمان ميراث فرهنگي 250000
113614 مسجد جامع اصفهان معماريان سازمان ميراث فرهنگي 500000
113615 پروژه باستان شناختي در ممسني مرحله اول 300000
113616 نهمين کنفرانس بين المللي مطالعه و حفاظت و معماري خشتي يزد 1382 سازمان ميراث فرهنگي 150000
113617 مجموعه مقالات دومين همايش سالانه حفاظت و مرمت اشيا تاريخي -فرهنگي و تزئينات وابسته به معماري 1376 سازمان ميراث فرهنگي 200000
113618 مجموعه مقالات سومين و چهارمين همايش هاي بين المللي سالانه حفاظت و مرمت اشيا تاريخي فرهنگي و تزئينات وابسته به معماري سازمان ميراث فرهنگي 200000
113619 مجموعه مقالات پنجمين همايش حفاظت و مرمت اشيا تاريخي فرهنگي و تزئينات وابسته به معماري سازمان ميراث فرهنگي 150000
113620 مجموعه مقالات پژوهشکده حفاظت و مرمت آثار تاريخي فرهنگي 150000
113621 مجموعه مقالات نخستين همايش حفاظت و مرمت آثار تاريخي فرهنگي 1375 دانشگاه هنر 350000
113623 رهنمودهاي مديريت براي محوطه هاي ميراث فرهنگي سازمان ميراث فرهنگي 100000
113624 ناگفته هايي از صنايع دستي سازمان ميراث فرهنگي 60000
113625 راهنماي ساخت و ساز با خاک سازمان ميراث فرهنگي 100000
113626 مجموعه مقالات هفتمين همايش حفاظت و مرمت اشيا تاريخي فرهنگي و تزئينات وابسته به معماري 84 سازمان ميراث فرهنگي 250000
113627 قلعه دختر آتشکده سازمان ميراث فرهنگي 200000
113628 مجله اثر شماره 33-34 سازمان ميراث فرهنگي 200000
113643 دومين کنگره تاريخ معماري و شهرسازي ايران جلد 1 سازمان ميراث فرهنگي 180000
113644 دومين کنگره تاريخ معماري و شهرسازي ايران جلد 2 سازمان ميراث فرهنگي 180000
113645 دومين کنگره تاريخ معماري و شهرسازي ايران جلد 3 سازمان ميراث فرهنگي 180000
113646 سومين کنگره تاريخ معماري و شهرسازي ايران جلد 4 سازمان ميراث فرهنگي 150000
113647 دومين کنگره تاريخ معماري و شهرسازي ايران جلد 5 سازمان ميراث فرهنگي 180000
113648 اولين کنگره تاريخ معماري و شهرسازي ايران جلد 5 سازمان ميراث فرهنگي 180000
113649 کتاب نقش جهان 3 جلدي سازمان ميراث فرهنگي 400000
113654 پژوهشي در آب انبارهاي شهر يزد سازمان ميراث فرهنگي 50000
113655 کليساهاي ارمنيان ايران سازمان ميراث فرهنگي 100000
113658 کتاب راهنماي آزمايشگاهي براي حفاظتگران بنا 50000
113659 بروشور مسجد جامع عباسي سازمان ميراث فرهنگي 30000
113661 بروشور زيگورات سيلک سازمان ميراث فرهنگي 30000
113665 بروشور خانه بروجردي هاي کاشان سازمان ميراث فرهنگي 30000
113669 بررسي کتيبه هاي مسجد جامع گلپايگان سازمان ميراث فرهنگي 30000
113671 هنرهاي کاريردي گنبد سلطانيه سازمان ميراث فرهنگي 100000
113672 آجر سفال خاک راهنماي کاربردي حفاظت از ساختمان 160000
113674 کتيبه هاي اسلامي شهر يزد 180000
113687 معماري سبزوار 300000
113695 معماري مساجد دانشگاه هنر دانشگاه هنر 80000
113704 فرهنگ تخصصي معماري موسوي علم و دانش 75000
113716 تبريز خشتي استوار در معماري ايران 113000
113722 وي ري در معماري جعفري 290000
113723 آب و رنگ آموزش راندو معماري 140000
113729 کروکي سفيد صديق کلهر 165000
113733 معماري دوره آل مظفر 150000
113734 معماري و آباداني بيابان روزنه 108000
113742 شاهراه ها در شاهکارها سروش دانش 370000
113768 انسان و محيط 270000
113786 معماري براي دانش آموزان معلول دانشگاه آزاد خوراسگان 110000
113787 معماري فضاهاي آموزشي طراحي براي کودکان با نياز هاي خاص دانشگاه آزاد خوراسگان 360000
113813 رمزگان شهري کسري 100000
113818 بازنگري در تجربيات حفاظت از ميراث جهاني 150000
113819 شعر فضا تادائو آندو 200000
113820 مرجع و مشخصات فني طراحي داخلي گريملي کسري 300000
113829 منشا و آينده شهر خلاق 200000
113830 شاخص شهر خلاق 200000
113831 عمارت هاي خاني 3000000
113836 دريافت مفهوم مکان پاسخ به نياز زمان روزنه 240000
113842 طراحي شهري و اقتصادسياسي فضايي طحان 50000
113843 طراحي نورپردازي براي محيط هاي آموزشي طحان 120000
113846 رهيافتي به معناي مکان دانش پژوهان 60000
113890 معماري براي کودکان مارليک 250000
113948 999 پلان مسکوني در زمين هاي محدود سيماي دانش 330000
113949 اسکچينگ در معماري داخلي و مبلمان کلهر 250000
114045 مقررات ملي ساختمان مبحث 5 مصالح و فراورده هاي ساختماني وزارت مسکن و شهرسازي 75000
114046 مقررات ملي ساختمان مبحث 10 طرح و اجراي ساختمان هاي فولادي وزارت مسکن و شهرسازي 140000
114047 مقررات ملي ساختمان مبحث 11 طرح و اجراي صنعتي ساختمان ها وزارت مسکن و شهرسازي 55000
114048 مقررات ملي ساختمان مبحث 6 بارهاي وارد بر ساختمان وزارت مسکن و شهرسازي 80000
114049 مقررات ملي ساختمان مبحث 9 طرح و اجراي ساختمان هاي بتن آرمه وزارت مسکن و شهرسازي 160000
114053 فرايند هاي طراحي ديجيتال زوبين خبازي کسري 250000
114054 مباني فيزيک ساختمان 2 تنظيم شرايط محيطي جهاد دانشگاهي تهران 180000
114055 مباني فيزيک ساختمان 3 روشنايي الکتريکي جهاد دانشگاهي تهران 175000
114059 گذري بر معماري خانه هاي تاريخي اصفهان انتشارات سازمان فرهنگي شهرداري اصفهان 100000
114060 مادي هاي اصفهان انتشارات سازمان فرهنگي شهرداري اصفهان 200000
114062 عصارخانه خلاقيتي در معماري صنعتي شهر اصفهان انتشارات سازمان فرهنگي شهرداري اصفهان 70000
114066 رنگ در منظر ميدان نقش جهان انتشارات سازمان فرهنگي شهرداري اصفهان 200000
114067 ارزش هاي هنري فرهنگي در معماري عصارخانه انتشارات سازمان فرهنگي شهرداري اصفهان 300000
114068 ميدان هاي تاريخي شهري انتشارات سازمان فرهنگي شهرداري اصفهان 180000
114070 گنبدهاي فيروزه اي انتشارات سازمان فرهنگي شهرداري اصفهان 150000
114071 درآمدي بر شناخت شهرهاي اسلامي 2 جلدي انتشارات سازمان فرهنگي شهرداري اصفهان 1000000
114073 هويت و معماري معاصر غرب از انقلاب صنعتي تا پست مدرن در چهار مقاله گفتمان انديشه معاصر 70000
114103 ساختمان هاي سبز راهنماي معماران پايدار کلهر 240000
114105 پروژه هاي معماري 1 شيت آرايي با نرم افزار کلهر 380000
114106 شناخت سبک معماري و دکوراسيون داخلي کلهر کلهر 175000
114116 سيري در تجارب مرمت شهري از ونيز تا شيراز 400000
114121 رساله طاق و ازج قرن نهم سروش 65000
114127 هنر اسلامي زبان و بيان سروش 280000
114147 فتوشاپ در معماري صديق کلهر 320000
114148 نقد اسکيس معماري صديق کلهر 420000
114167 طراحي مدرسه موفق سوالاتس جذاب براي طراحي خلاق 250000
114168 مباني طراحي سازه هاي فضاکار دانشگاه تهران 480000
114169 نما در سيماي شهر مختارپور هنر معماري قرن 650000
114171 هنر گچ بري مکتب خراسان سوره مهر 650000
114174 طراحي نمايشگاه ها و غرفه هاي نمايشگاهي 400000
114176 معنا و صورت در معماري غرب 230000
114186 برندينگ ديجيتال توسعه برند در فضاي مجازي سيته 260000
114188 اکسپو جهان در پوست معماري کسري 480000
114189 مجموعه کتب طرا داخلي دفتر کار اداري کسري 300000
114209 ايسم ها در معماري 120000
114210 رم کولهاس پارادوکس توسعه و تخريب کسري 400000
114212 خيال مجسم يوهاني پلاسما پرهام 250000
114217 تام ويسکامب 350000
114218 زبان منظر دانشگاه تهران 200000
114239 هنر و معماري ايران هايده مشايخ علمي و فرهنگي 1500000
114241 معماري تصوير و صدا بيهق 550000
114243 زبان تخصصي معماري داپارس 450000
114244 نهشت ديجيتال مواد کسري 250000
114247 کارشناسي ارشدسيستم هاي ساختماني در معماري فن سازه ها عصر کنکاش عصرکنکاش 250000
114248 امامزاده ها و مقابرها بخش سوم دانشگاه شهيد بهشتي 1000000
114255 کانسپت فرايند طراحي در آثار معماران 300000
114257 نهشت ديجيتال مواد خبازي کسري 250000
114280 کاشي کاري ايران 3 جلدي زمرشيدي 7500000
114281 کاشيکاري ايران 5 جلدي ماهرالنقش 9000000
114287 شاهکارهاي هنري در آستان قدس رضوي کتيبه هاي صحن انقلاب آستان قدس رضوي 2000000
114293 حفاظت سنگ مروري بر آخرين پژوهشهاي علمي فضا 185000
114294 رنگ مدرن کاربرد رنگ در معماري داخلي 320000
114329 برنامه ريزي محيطي و پايداري شهري و منطقه اي جمعه پور سمت 200000
114351 فصلنامه معمار و مد امروز شماره 2 150000
114362 طراحي فضاها و مکان هاي سالم دانشگاه هنر 240000
114387 بررسي زندگي فضاي عمومي يان گل مرکز مطالعات و تحقيقات شهرسازي و معماري 248000
114475 فصلنامه هنر و معماري 42 هنر معماري قرن 180000
114476 فصلنامه هنر و معماري 41 هنر معماري قرن 180000
114477 فصلنامه هنر و معماري 40 هنر معماري قرن 180000
114479 فصلنامه هنر م معماري قرن 35 هنر معماري قرن 120000
114480 فصلنامه هنر و معماري قرن 39 هنر معماري قرن 180000
114481 فصلنامه هنر و معماري قرن 38 هنر معماري قرن 150000
114482 فصلنامه هنر و معماري قرن 37 هنر معماري قرن 180000
114483 فصلنامه هنر و معماري قرن 36 هنر معماري قرن 150000
114508 عناصر سازه اي براي معماران گلابچي دانشگاه تهران 450000
114528 آنچه در مدرسه معماري آموختيم روزنه 195000
114545 منارجام کتيبه ها و نقوش تزييني و مفاهيم نمادين فرهنگستان هنر 125000
114546 يادنامه معماران و معماري سنتي خراسان فرهنگستان هنر 245000
114584 فلسفه هندسه و معماري بلخاري دانشگاه تهران 160000
114585 مباني مديريت پروژه گلابچي دانشگاه تهران 300000
114624 آجرستان چکيده مقالات همايش ملي آجر و آجرکاري فرهنگستان هنر 120000
114636 نظريه مدرنيته در معماري حقير دانشگاه تهران 250000
114640 بنيان فرميک معماري مدرن 200000
114641 فناوري سازه هاي معماري سنتي ايران کتاب پديده 350000
114643 دروازه هاي طهران قديم گويا 500000
114712 رنگ در دکوراسيون راهنمايي براي خلق يک دکور بي عيب و نقص اول و آخر 378000
114715 مغز معمار علوم اعصاب خلاقيت و معماري هنر معماري قرن 580000
114734 شاهکارهاي هنري کتيبه هاي صحن انقلاب آستان قدس رضوي 2000000
114750 معماري معاصر فضاهاي آموزشي ايران باستان تا جهان معاصر سروش دانش 160000
114753 گنجنامه 11 مقابر و امام زاده ها بخش اول دانشگاه شهيد بهشتي 1200000
114754 گنجنامه 12 مقابر و امام زاده ها بخش دوم دانشگاه شهيد بهشتي 1200000
114755 1100 واژه تخصصي 100000
114761 هندسه در معماري پيرنيا سازمان ميراث فرهنگي 120000
114764 هوشنگ سيحون معمار نقاش هنرمند هنر معماري قرن 4250000
114782 از خاک تا خشت 200000
114786 فرهنگ مصور واژگان و اصطلاحات معماري 150000
114787 فرهنگ نامه واژه هاي کهن ساختمان و هنر هاي وابسته انتشارات گلدسته 55000
114792 زيبايي شناسي هنر و معماري جهان سبحان نور 200000
114798 گنج نامه مساجد اصفهان جلد دوم دانشگاه شهيد بهشتي 1000000
114799 مسجد سيد اصفهان ماهر النقش 1500000
114807 زندگي فضا بنا به ترتيب 230000
114819 دست متفکر يوهاني پلاسما پرهام 190000
114831 هندسه در هنر معماري و کاربرد آن انتشارات سازمان فرهنگي شهرداري اصفهان 350000
114832 نقش نور طبيعي در مساجد تاريخي اصفهان انتشارات سازمان فرهنگي شهرداري اصفهان 250000
114879 معماري از زمين تا آسمان 950000
114888 فصلنامه هنر و معماري 44 هنر معماري قرن 180000
114889 فرم در عماري 1001 صورت از معماري 180000
114890 انديشه منظر آگوستين برک کسري 250000
114891 بازنمون طراحي شهري ابزار شيوه ها علم معمار 350000
114892 زاها حديد هانس اولريش اوبريست کسري 200000
114958 فضا قدرت تمايز مطالعات جنسيت در معماري نظر 360000
114965 حاصل اوقات دومين دوسالانه معماري شهرسازي و طراحي داخلي هنر معماري قرن 750000
114978 کاخ هاي صفويه و سلسله هاي جانشين آن ها 80000
114998 قواره بري   در بناهاي تاريخي ايران جلد کاخ هاي قاجاري تهران انتشارات سازمان فرهنگي شهرداري اصفهان 200000
115005 مسجد جامع عتيق موزه اي از در و عقيق انتشارات سازمان فرهنگي شهرداري اصفهان 180000
115023 تذکره البنيان و تذکره الابنيه خاطرات معمار سنان فرهنگستان هنر 145000
115044 شهرها براي مردم نه براي سوداگري دفتر پژوهشهاي فرهنگي 270000
115045 نورپردازي در معماري داخلي جهاد دانشگاهي جهاد دانشگاهي اصفهان 350000
115046 رسم فني و نقشه کشي جامع عمران زمرد 200000
115055 تعامل ادراکي انسان با ايده هاي فضايي هندسي در معماري نقره کار امير کبير 65000
115060 معاري مساجد ايران در سده هاي نخستين امير کبير 51000
115064 فصلنامه هنر و معماري قرن 45 هنر معماري قرن 180000
115123 اسکيس و کانسپت هاي معماران بزرگ 1 سروش دانش 142000
115124 اسکيس و کانسپت هاي معماران بزرگ 2 سروش دانش 107000
115125 اسکيس و کانسپت هاي معماران بزرگ 3 سروش دانش 142000
115136 در آمدي بر طراحي داخلي موزه و خانه مد و لباس 120000
115137 درآمدي بر   روش تحقيق در معماري حيدري فکر نو 250000
115141 پارچه ها راهنماي طراحان و معماران داخلي مهر نوروز 300000
115142 جزئيات تاسيسات ساختمان سلطان دوست يزدا 650000
115146 ديد در معماري 128000
115183 هنر چيدمان اينستاليشن آرت مهر نوروز 250000
115194 فضاي عمومي ابعاد مديريتي کارمونا سمت 310000
115195 مباني نظري حفاظت و مرمت در دنياي معاصر سمت 110000
115199 تزئينات گچبري ساساني سمت 340000
115251 نصف چهان در 8 خط راهنماي اتوبوس گردي شهر اصفهان انتشارات سازمان فرهنگي شهرداري اصفهان 210000
115253 چگونه يک ساختمان خوب بسازيم پرهام 250000
115254 مباني نظري مرمت نظريه پردازان مقررات آسيب شناسي و درمان پرهام 230000
115255 روان شناسي مکان کانتر فضا 200000
115256 منشور مرمت معماري فضا 200000
115257 معماري فرم فضا نظم پرهام پرهام 290000
115298 حرف آخر من ايران است مکتوب يسحون 380000
115306 آفرينش مکان پايدار تاملي در باب نظريه طراحي شهري دانشگاه شهيد بهشتي 200000
115307 سير انديشه هاي معماريمهدوي نژاد 290000
115308 فلسفه براي معماران ميتروويچ 350000
115309 مفاهيم پايه در روان شناسي محيطي 400000
115312 در آمدي بر روند مطالعه و حفاظت ميراث معماري سروش دانش 125000
115318 راهنماي طراحي دانشکده معماري اول و آخر 178000
115349 درآمدي بر توليد فضاي هانري لوفور تيس 249000
115365 فنگ شويي قدم قدم 180000
115382 مجموعه مقالات نخستين همايش بين المللي باغ ايراني سازمان ميراث فرهنگي 1200000
115387 خانه هاي رويايي اينستاليشن و خانه ها بن گاه 90000
115394 رهيافت پديدار شناسي در انديشه پيتر زومتور علم معمار 165000
115395 طراحي شهري و مسکن مقدمه اي بر طراحي سايت هاي مسکوني علم معمار 135000
115404 مصالح ساختمان حامي دانشگاه تهران 140000
115410 فصلنامه هنر و معماري قرن 46 هنر معماري قرن 180000
115423 برداشتي از حکمت اسلامي در هنر و معماري معماري آيه ها 250000
115435 آموزش کامل sketch up 8 کتاب وارش 450000
115436 فوکو براي معماران حنيف 200000
115445 معماري اسلامي در آندلس فرهنگستان هنر 98000
115475 هنرهاي زيبا1319 تا 1348 گزيده آثار دانشجويان معماري هنر معماري قرن 600000
115498 آنالوطيقاي طراحي 280000
115499 پرسش هاي ادراک پديدار شناسي معماري فکر نو 170000
115500 جزيره حرارتي متغيري جديد در معماري و شهرسازي فکر نو 150000
115501 مفاهيم پايه در معماري پايدار فريدمن فکر نو 200000
115505 آموزش دکترا در معماري فرصت ها و چالش ها جهاد دانشگاهي تهران 300000
115506 مفاهيم پايه در محلات پايدار طحان 280000
115508 پارادايم مساله در معماري علم معمار 195000
115518 کافه لينتز الکساندر پرهام 90000
115519 زندگي ميان ساختمان ها يان گل پرهام 200000
115522 اصول برنامه ريزي تردد پياده و دوچرخه دانشگاه تهران 60000
115523 ارزش ها در طراحي منظر شهري دانشگاه تهران 120000
115524 بررسي تطبيقي نظام هاي شهر سازي دانشگاه تهران 42000
115525 برنامه ريزي کاربري زمين شهري طبيبيان دانشگاه تهران 320000
115526 طراحي شهري فضا و جامعه مدني پور دانشگاه تهران 200000
115536 معماري معاصر ايران ديبا با قاب آبان آبان 3500000